Схемата 60/40 за всички сектори с 20% спад на приходите (Обновена)

https://www.24chasa.bg/novini/article/8371743 www.24chasa.bg
Вицепремиерката Марияна Николова и социалната министърка Деница Сачева .

Държавната помощ по схемата 60/40 ще бъде за всички сектори на икономиката, чиито приходи от продажби са намалели с най-малко 20%, поради напълно или частично преустановена работа вследствие на извънредното положение. Това решение взе тристранката след близо три часа преговори.

Приложеният към постановлението списък със сектори, подлежащи на компенсации, ще се отнася само за работодателите, спрели работа вследствие заповед на държавен орган, съобщиха от Българската стопанска камара.

Социалните партньори възприеха и предложението на КНСБ подпомагането да е допустимо при 20 процента спад на приходите от продажби. В този случай правителството ще избере между един от два възможни подхода - сравнение на оборотите от март тази година спрямо март 2019 г., както предложи конфедерацията, или на 1/12 от нетните продажби за миналата година по предложение на АИКБ. Правителството ще прецени кой от двата равностойни като значимост подхода да бъде избран, за нас и двата са икономически издържани, коментира президентът на КНСБ Пламен Димитров.

За да докажат спада пред бюрата по труда, фирмите ще предоставят отчетите си от миналата година и данни за тази.

С цел прозрачност ще бъде създаден публичен регистър на всички предприятия, които ще получат финансиране по схемата. Той ще се поддържа от НОИ.

Като част от постановлението тристранният съвет подкрепи и друга възможност за подпомагане на бизнеса, също предложена от КНСБ - тя е за работниците, които със заповед на работодателя са преминали на непълно работно време. В този случай отново ще важи критерият за спад на продажбите, като мярката предвижда пропорционално компенсиране на работниците според загубения от тях доход в резултат на намаленото работно време, но не повече от 60 на сто от възнаграждението им. Подпомагането при въведено непълно работно време ще важи за всички сектори на икономиката.

Смятаме, че приетите предложения ще дадат резултат и ще подпомогнат фирмите в тази трудна ситуация, коментира президентът на КНСБ Пламен Димитров.

"Това е крайно недостатъчно и това е наша позиция от самото начало. Трябва да има възможност за компенсации и без доплащане от страна на работодателя, в достатъчен размер, така че да могат работниците да оцелеят. За съжаление, това не се решава през това постановление", обясни икономическият съветник на КТ "Подкрепа" Ваня Григорова. "В крайна сметка управляващите се вслушаха в нашето искане - списъкът за фирми, които ще се ползват по тази мярка да се разшири", каза Григорова. И обясни, че вече ще могат да кандидатстват не само  фирми, които са затворени със заповед на здравния министър, но и тези, които са го направили със своя заповед. А в третата група влизат фирмите, които са въвели непълно работно време заради извънредното положение.  "Настояваме да се премахне списъкът, който все още стой в приложение и дава възможност за различни интерпретации", каза още тя. И обясни, че големите фирми ще могат да издържат финансово и да покрият своите 40%, за разлика от малкия и среден бизнес. "За съжаление, фирми които не могат да компенсират тези 40% доплащане, няма да могат да се възползват и каквито и списъци да правим, просто мярката е несъвършена и недостатъчна", каза още Григорова. И предупреди, че въпреки тази мярка, ще видим лавинообразен ръст на безработицата. 

Социалните партньори бяха единодушни по няколко ключови предложения и тези:

1. Че е необходима промяна в Закона за извънредното положение, където е заложена мярката 60/40 – съотношение, което прави ПМС неприложимо за огромната част от българските фирми, особено за микро-, малките и средните предприятия;

2. Да се създаде публичен регистър на компаниите, които ще бъдат подкрепени по силата на постановлението;

3. Да се облекчи максимално обемът документация, необходим за кандидатстване за компенсации;

4. Да се прецизират част от текстовете в постановлението, така че да няма възможности за странични тълкувания;

5. Постановлението е само една от антикризисните мерки, затова е необходимо спешно разработване и приемане на цялостен антикризисен план, комплекс от мерки в подкрепа на икономиката, в средносрочен и дългосрочен план.

Утре членовете на НСТС ще изпратят писмените си бележки и предложения, с цел прецизиране на текстовете в Постановлението, а в понеделник на извънредно заседание на Министерския съвет, то ще бъде окончателно прието, за да може максимално бързо фирмите да имат възможност да се възползват от възможностите за компенсиране на техните загуби, породени от кризата.

 „Това постановление се занимава с възнагражденията на работещите. Подкрепата на икономиката не е само заплати. Не е само спасяване на хора. Подкрепата на икономиката включва цени на тока, осигуряване на транспортни коридори, работа на митниците и какво ли още не. Неща, за които ние не сме проронили и дума. Затова казвам, че това е първа стъпка. Ако не направим останалите стъпки, ние пишем некролога на българския бизнес", пише Радосвет Радев, председател на БСК.

"Широко прокламираната подкрепа от 60%, всъщност е едва 23%, а прекратилите дейност предприятия все едно няма да могат да се възползват от нея, тъй като им се поставят неизпълними за повечето от тях условия. Забранено им е да работят поради което нямат приходи, а се очаква да платят оставащите реално 77%, за да получат от държавата работниците им 23% от нетния им доход. Подкрепата ще ползват само онези, които имат пари кеш, нямат ликвидни затруднения и следователно не се нуждаят особено от нея и по този начин обществените средства няма да се инвестират ефективно и ефикасно в запазването на човешките ресурси", обясняват от Асоциацията на индустриалния капитал.
АИКБ не подкрепя тази мярка за спрените предприятия, защото  е неработеща и контрапродуктивна, защото няма да изпълни главната потребност на обществото и икономиката - запазването на работните места и в този си вид тласка към съкращения в предприятията спрели работа. Според тях тя е неефективна и неефикасна от гледна точка на разходване на ограничения ресурс на държавата. Според тях тя  е дълбоко подвеждаща и ще доведе до засилване на общественото напрежение. АИКБ настоява размерът на подкрепа да бъде диференциран спрямо тежестта на негативното влияние на извънредните мерки върху дейността на предприятията, като най-интензивна подкрепа - компенсиране на възнагражденията и осигурителна ваканция, получат онези предприятия, които са преустановили напълно дейността си и интензитетът бъде намаляван пропорционално за онези, които запазват част от дейността си. "Подкрепата за прекратилите дейността си предприятия трябва да бъде безусловна и да компенсира напълно доходите на работниците, получаващи минимални заплати, а интензитетът й да намалява, за средните и високи заплати", пишат още те. 

От АИКБ дадоха следния пример:

Работник от машиностроене, роден след 1960 г., трета категория на труд, с 10 г. стаж
Основна заплата 1 100,00
доплащане за стаж 66,00 0,60% 10 години
Брутна заплата 1 166,00
преработваща промишленост 1165 лв. - НСИ, средна брутна месечна заплата за м. 12 на 2019 г.


Осигурителни плащания от работодателя:
фонд Пенсии - 95,85 лв.  8,22%
фонд ОЗМ - 24,49 лв 2,10%
фонд Безработица - 7,00 лв 0,60%
общо фондове за ДОО - 127,33 лв.
фонд ДЗПО в УПФ - 32,65 лв. 2,80%
фонд ТЗПБ - 10,49  лв.0,90%
фонд Здравно осигуряване - 55,97 лв. 4,80%
Общо осигурителни вноски 226,44 лв.
Разход за работодателя – общо 1 392,44 лв.

Осигурителни и данъчни плащания от работника:

фонд Пенсии -  76,72 лв. 6,58%
фонд ОЗМ 16,32 лв. 1,40%
фонд Безработица 4,66 лв. 0,40%
общо фондове за ДОО 97,71
фонд ДЗПО в УПФ 25,65 лв. 2,20%
фонд Здравно осигуряване 37,31 лв.3,20%
Общо осигурителни вноски 160,67 лв.
Данъчна основа 1 005,33 лв.
ДДФЛ 100,53 лв.
Чиста сума за получаване 904,79 лв.

Равносметка без помощ от държавата

Работодателят плаща: 1392,44  лв. 154%
Работникът получава: 904,79 лв.  100%
Държавата взема: 487,64 лв. 54%

Равносметка с помощ от държавата

Държавата заявява, че дава: 699,60 лв. 60%
Работодателят плаща: 692,84 лв. 77%
Работникът получава „чисто“: 904,79 лв.  100%
Държавата помага с (699,60 – 487,64) = 211,96 лв. 23%

От 100 лева нето получени от работника по схемата 60/40
държавата дава 23, а предприятието 77