До 1/2 от отпуската може да се ползва в извънредното положение

https://www.24chasa.bg/novini/article/8372578 www.24chasa.bg

Могат ли работниците да бъдат в платен или неплатен отпуск докато фирмата или част от нея не работи?

Отговор дава Законът за мерките и действията по време на извънредното положение. При обявено извънредно положение, когато със заповед на работодателя или на държавен орган е преустановена работата на предприятието, на част от него или на отделни работници и служители, работодателят има право да предостави до половината от платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, дори да не е придобил 8 месеца трудов стаж.

Работодателят е длъжен да разреши ползването на платен или неплатен отпуск при обявеното извънредно положение по искане на:

1. бременна работничка или служителка, както и на такава в напреднал етап на ин-витро;

2. майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане, независимо от възрастта му;

3. самотен баща или осиновител на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане, независимо от възрастта му;

4. работник или служител, който не е навършил 18 г.;

5. работник или служител с трайно намалена работоспособност 50% и над 50 на сто;

6. работник или служител с право на закрила при уволнение, като например майка с дете до 3 г., трудоустроен работник и служител с болест, определена в наредба на МЗ.