Комисията на Цацаров запорира имоти за половин милиард лева

https://www.24chasa.bg/novini/article/8384299 www.24chasa.bg
Сотир Цацаров

Имоти в размер на 512 731 905 лева е запорирала Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) през 2019 г. Това става ясно от годишния доклад на институцията, която се оглавява от Сотир Цацаров.

Само за 12 месеца комисията е внесла в съда 157 иска за запори на имущества общо за 781 623 495,92 лв. Сред тях и три срещу партньори във фактическо съжителство.

Общият размер на имуществото, за което комисията претендира възлиза на 3 144 228 084 лв., като най-голям е срещу Цветан Василев.

През миналата година институцията е внесла 74 иска за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество на стойност 47 129 958,77 лв.

За сравнение през 2018 г. исковете са били 5 за отнемане на имоти на стойност 826 620 лв.

През 2019 г. общо влезлите в сила съдебни решения са 23 броя, като изцяло и частично са уважени са 14 и е отнетото имущество за 8 171 657 лв., но изцяло са отхвърлени 9 иска на стойност 8 777 714 лв.

Сред отнетите в полза на държавата са 37 недвижими имота, в това число 16 поземлени, 7 урегулирани, 2 неурегулирани, 8 апартаменти и гаражи, една къщи, 3 магазина и 119 коли.

Според статистиката на комисията през миналата година са били взети и 98 решения за внасяне на 93 иска за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество в размер на 98 335 127 лв. по предишния закон, който действа до началото на 2018 г.

Образуваните проверки през 2019 г. са били 2 602 броя. Общо през 2019 г. в териториалните дирекции са извършвани 4 647 проверки, от които 2 602 броя новообразувани проверки и 2 045 броя проверки, образувани през 2018 г.

Комисията е съгласувала 79 законопроекта. В 18 от тях са открити индикации за корупционен риск и така са направени 34 предложения за редакция на текстове с цел намаляване и избягване на този риск.
Останалите 61 законопроекта са съгласувани без забележки. През 2018 г. били съгласувани общо 62 законопроекта. В 28 от тях са установени норми с корупционен риск и са направени съответни предложения за редакция на текстове, а останалите 34 законопроекта са съгласувани без бележки

към 20.12.2019 г., от определената щатна численост за служители /477/, 421 се заемат по служебно правоотношение, а 56 - по трудово правоотношение. Незаетите щатни бройки са общо 100, от които 91 по служебно и 9 по трудово правоотношение. Така, към тази дата, близо 21% от щатовете в КПКОНПИ са незаети.