Бюджетното салдо за февруари е положително в размер на 1 480,2 млн. лв.

https://www.24chasa.bg/novini/article/8387568 www.24chasa.bg
Бюджетното салдо за февруари е 1 480,2 млн. лв. СНИМКА: Архив

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма /КФП/ на касова основа за февруари 2020 г. е положително в размер на 1 480,2 млн. лв. съобщава Министерството на финансите. Излишъкът се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 1220,8 млн. лв. и по европейските средства в размер на 259,4 млн. лева.

На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет приходите, помощите и даренията по КФП към февруари 2020 г. са в размер на 7463,8 млн. лв. или 15,9 на сто от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година те нарастват номинално с 244,1 млн. лв., в т.ч. данъчните и неданъчните приходи - със 166,1 млн. лв. (2,5 на сто), а постъпленията от помощи и дарения (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) - със 78,0 млн. лв. (16,7 на сто).

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 5 836,5 млн. лв., което представлява 15,6 на сто от планираните за годината данъчни приходи.

Приходите от преки данъци са в размер на 775,5 млн. лв. или 10,8 на сто от предвидените в разчетите за годината.

Приходите от косвени данъци са в размер на 3 123,9 млн. лв., което е 17,6 на сто от разчетите за годината. Постъпленията от ДДС са в размер на 2151,9 млн. лв. или 18,3 на сто от планираните. Приходите от акцизи възлизат на 920,0 млн. лв. (16,2 на сто от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 39,6 млн. лв. или 16,7 % от годишните разчети. Постъпленията от други данъци са в размер на 172,2 млн. лв. или 14,0 на сто изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 1 764,8 млн. лв., което представлява 15,7 на сто от разчетените за 2020 година.

Неданъчните приходи са в размер на 1 082,3 млн. лв., което представлява 16,0 % от годишните разчети.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 545,0 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към февруари 2020 г. възлизат на 5 983,6 млн. лв., което е 12,8 на сто от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП към февруари 2019 г. бяха в размер на 5 706,2 млн. лева.

Нелихвените разходи са в размер на 5630,7 млн. лв., което представлява 12,6 на сто от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към февруари 2020 г. са в размер на 5 273,9 млн. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 351,1 млн. лева.

Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 5,7 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 47,9 млн. лв. или 7,3 на сто от планираните за 2020 година.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 29 февруари 2020 г. от централния бюджет, възлиза на 305,1 млн. лв.

Размерът на фискалния резерв към 29 февруари 2020 г. е 10,6 млрд. лв., в т.ч. 10,4 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,2 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

За март 2020 г. салдото по консолидираната фискална програма /КФП/ е отрицателно в размер на 205,4 млн. лв.

Приходите и помощите по КФП към март 2020 г. се очаква да бъдат в размер на 11 007,6 млн. лв., което е 23,5 на сто от годишния разчет. Спрямо март 2019 г. приходите по КФП нарастват със 149,5 млн. лв., което се дължи основно на постъпленията в частта на помощите и даренията, където постъпват грантовете по програмите и фондовете на ЕС.

По-ниско е изпълнението на приходите от корпоративни данъци във връзка с удължаване на сроковете за 2020 г. по Закона за корпоративното подоходно облагане със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на НС от 13 март 2020 година, посочват от Министерството на финансите.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към март 2020 г. са в размер на 9 732,8 млн. лв., което е 20,8 на сто от годишния разчет. За сравнение разходите по КФП към март 2019 г. бяха в размер на 9 053,5 млн. лева.

Предвид обстоятелството, че въвеждането на извънредно положение в страната се случи преди броени дни, проявлението на фискалните ефекти е съпроводено с времеви лаг и се очаква да се отрази в данните за изпълнението на параметрите по консолидираната фискална програма (КФП) през следващите месеци, информират от Министерството на финансите.

Данните към март 2020 г. все още не са повлияни от ефектите както в приходите, които ще се проявят в следващите месеци вследствие променената икономическа среда в България и света, така и от ефектите в разходите, свързани с насочването на допълнителен ресурс за изпълнение на набелязаните извънредни мерки, с изключение на най-незабавните от тях, пише в съобщението.

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Ана Мария от "Игри на волята" остави мотора и разчита на двата си крака, за да стигне до любимия мол. Топпапараците на "България Днес" изловиха красавицата без любимия й превоз да препуска към търговския център. Ана Мария обаче не изневери на спортния си стил и за разлика от засуканите кифли атакува магазините с клин и маратонки

На косъм от смъртта се разминава бившият победител в "Биг брадър" Мирослав Атанасов. Известният като "ревльото" мъж, получава инсулт, дни след като навършва 40 години. Благодарение на добрата намеса на лекарите, брадърът прескача трапа.  Миро, който развива успешен бизнес, попада в болницата в началото на март

На колело, с куче и видимо отслабнал. Това е равносметката за Явор Бахаров близо четири месеца след като бе сгащен в Банско посред пладне да шофира пиян и под въздействието на кокаин и марихуана. "България Днес" улови актьора да джитка с велосипед из столицата. Завързал кучето си на каишка за колелото, Бахаров търчеше по задачи