Вижте кои дела се гледат в съдилищата в страната

https://www.24chasa.bg/novini/article/8389163 www.24chasa.bg
СНИМКА: Pixabay

Пресцентърът на Висшия съдебен съвет пусна обединени на едно място решенията - кои дела се гледат и кои не заради пандемията от COVID-19. 

Вижте ги: 

АКТУАЛНИ МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 ЗА СЪДИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (приети от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с решение по протокол № 9/15.03.2020 г., допълнени и актуализирани с решения по протокол 10/16.03.2020 г., от работно заседание на колегията от 26.03.2020 г. и по протокол № 11 от 31.03.2020 г.)

1 април 2020 година

1. Да се преустанови разглеждането на всички видове наказателни дела за

периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април

2020 г. включително, с изключение на:

- Делата по чл.64 и чл.65 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и

чл.270 от НПК;

- Делата по чл.66 от НПК;

- Делата по чл.67 от НПК

- Делата по чл.69 от НПК;

- Делата по чл.70 от НПК;

- Мерките по чл.72 и чл. 73 от НПК;

- Разпит на обвиняем пред съдия по чл.222 от НПК;

- Разпит на свидетел пред съдия по чл.223 от НПК;

- Делата по чл.427 от НПК;

- Делата по Раздел II от Закона за здравето;

- Дела по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест по

искания на задържания или предаване на лица;

- Дела по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове

за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи

лишаване от свобода;

- Дела по чл.7 от Указа за борба с дребното хулиганство;

- Дела по чл.355 от НК;

- Процесуалните действия по реда на чл.146, чл. 158, чл.161, чл.164,

чл.165, всички по НПК;

- Делата, образувани по искания по Закона за специалните разузнавателни

средства и чл. 159а от НПК.

2. Да се преустанови разглеждането на всички видове граждански и

търговски дела, за периода на обявеното извънредно положение 16 март

2020 г. – 13 април 2020 г. включително, с изключение на:

- Дела за упражняване на родителски права само относно привременни

мерки;

- Дела по Закона за защита от домашно насилие, само относно заповед за

незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите на

отхвърляне на молбата за защита;

- Разрешения за теглене на суми от детски влогове;

- Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск;

- Делата за обезпечаване на доказателства;

- Искания по Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и чл. 19, ал. 6, във

връзка с ал. 5 от Закона за Търговския регистър, във връзка с чл. 536 от

ГПК.

3. Да се преустанови разглеждането на всички видове административни дела

за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април

2020 г. включително, с изключение на:

- Делата по чл.60 и чл.166 от Административнопроцесуалния кодекс;

- Делата по чл.75 и чл.157 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

- Делата по чл.72 от Закона за Министерството на вътрешните работи;.

- Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск;

- Делата за обезпечаване на доказателства;

- Делата по Глава ХV от АПК.

4. Всички останали дела, извън посочените по т.т.1, 2 и 3 да се отсрочат

за определени дати след крайната дата от периода на обявеното извънредно

положение, но преди съдебната ваканция за настоящата година. В случай на

продължаване периода на извънредното положение след 13.04.2020 г.,

Съдийската колегия ще се произнесе допълнително относно насрочването и

разглеждането на делата.

5. Не се образуват в дела входираните книжа, иницииращи съдебни

производства, с изключение на производствата по т.1, 2 и 3.

6. Подаването на всякакъв вид документи се извършва по пощата или по

електронен път.

7. Справките по дела се извършват САМО по телефоните, обявени на

сайтовете на съдилищата или по електронен път на обявените от тях

електронни адреси.

8. Задължава органите на съдебна власт да публикуват на официалните си

електронни страници информация относно създадената организация в

условията на обявеното извънредно положение.

9. (отм., решение на СК на ВСС, протокол № 11/31.03.2020 г.)

10. ЗАБРАНЯВА СЕ достъпа в съдебните сгради на граждани, страни по дела,

вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, освен призованите по

образуваните и насрочени за разглеждане дела по т.т.1, 2 и 3.

11. ЗАДЪЛЖАВА административните ръководители да създадат организация за

обезпечаване работата на съдилищата, като утвърдят графици за дежурства

на съдиите, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания и съдебните

служители, и служители в Агенция по вписванията и служители при държавен

съдебен изпълнител, които се намират в съдебните сгради.

12. ЗАБРАНЯВА СЕ достъпа на магистрати, държавни съдебни изпълнители,

съдии по вписвания и съдебни служители, служители в Агенция по

вписванията и служители при държавен съдебен изпълнител, които се

намират в съдебните сгради, с изключение на ангажираните по дежурства

съобразно графика за работа, изготвен от административните ръководители

на органите на съдебна власт.

13. УКАЗВА на съдиите, че следва да работят дистанционно по обявените за

решаване дела, като административните ръководители трябва да създадат

съответната организация за това. Изготвените съдебни актове се предават

и резултатите по тях се вписват в срочните книгите след отпадане на

извънредното положение.

14. След отпадане на извънредното положение, ЗАДЪЛЖАВА административните

ръководители да изготвят справки относно извършената от съдиите работа –

брой написани съдебни актове.

15. ЗАДЪЛЖАВА административните ръководители на съдилищата да

организират извършването на всички административни услуги на принципа на

„едно гише“, физически разположено максимално близо до входа на

съдебната сграда като осигурят непрекъснатото му обезпечаване с

необходимите предпазни средства срещу разпространение на инфекцията.

16. ЗАДЪЛЖАВА административните ръководители на съдилищата да

организират ползването на съдебна зала (по възможност само една),

находяща се в максимална близост до входа на съдебната сграда, и я

обезпечат с необходимите предпазни средства срещу разпространение на

инфекцията. Ако в една сграда има повече от един орган на съдебна власт,

по възможност да се ползва само една съдебна зала.

17. Преустановява се връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа

по всички дела, с изключение на делата по т.т. 1, 2 и 3 за периода на

обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г.

включително.

18. Призовките и съобщенията за делата по т.т. 1, 2 и 3 да се извършват

по телефон или по електронен път.

19. Указва, че в правомощията на административните ръководители е и

преценката за администриране и разглеждане и на други дела извън

посочените в решенията на Съдийската колегия по протоколи № 9/15.03.2020

г. и № 10/16.03.2020 г., които имат спешен и неотложен характер.

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Цветана Пиронкова сериозно работи за връщането си на корта. Освен неуморните тренировки, тя хвана ракетата и за снимка. Тенисистка №1 на България през този век позира за снимка, замахвайки с нея и вперен в бъдещето поглед. "Животът е такъв, какъвто го направим, винаги е бил и ще бъде", написа тя. Пиронкова обяви

На безкрайните опашки се нареди телевизионният продуцент Димитър Станчев. Създателят на супершоу "Невада" се опита бързо да придвижи документи, но струпването от хора на моменти го обезсърчаваше. Станчев носеше предпазна маска, въпреки че на открити пространства това не е задължително. Снимки: България

Там няма коронавирус, време е за купон "Отворете кръчмите и дискотеките! Всички да се забавляваме дружно в заведенията! Там няма коронавирус. Мерките са разхлабени достатъчно, а хората имат нужда да се веселят и да отпуснат най-накрая напрежението." За това призова пред "България Днес" фолклегендата Снежина