Бизнесът: Без такса смет и данък сгради за затворени предприятия

https://www.24chasa.bg/novini/article/8444443 www.24chasa.bg
Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България СНИМКА: 24 часа

Да не се плащат такса за битови отпадъци и данък сгради за затворени предприятия и обекти за периода, в който те са прекратили дейността си. Това е една от мерките, които предлагат в писмо до вицепремиера Марияна Николова и до социалния министър Деница Сачева от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), чийто председател е Васил Велев. 

Работодателите още настояват в понеделник тези допълнителни мерки да бъдат обсъдени на тристранка.

1000 лв. еднократна компенсация за самонаети, микропредприятия с до 9 работника, включително за независими работещи, както и за артистите, е другото им предложение. Асоциацията иска и отлагане на ДДС върху неплатените фактури, както и работодателят да не дължи осигурителна вноска за всеки работник. Да бъдат подпомогнати финансово и материално предприятията за осигуряване на лични предпазни средства и дезинфектанти според броя на заетите на трудов договор преди обявяване на извънредното положение, е друго искане.

За да се стимулира туризмът се предлага облекчено издаване на визи на основни групи туристи при пристигането им в България. Настоява се разрешаване на дейността на малки семейни хотели и ресторанти при стриктно спазване на отстоянията и изискванията да безопасност. Масирана маркетингова кампания за туризма ни след кризата, както и механизми за насърчаване на българите да пътуват в страната, се препоръчват още в писмото. Да се осигурят средства за наеми на неработещи туристически обекти, а когато са на държавата и общините, да не се дължи наем за срока на извънредното положение, е друга точка в препоръките в сферата на туризма.

За безпрепятствено движение на стоки и товари се предлага въвеждане на електронни товарителници, с което ще се пести време, ще има по-добра отчетност и контрол от държавата. Логистичните бази по време на кризата с COVID-19 да се разглеждат като обекти на критичната инфраструктура. Да се отменят 80% от дължимите осигуровки при такситата и друг превоз на пътници, предлага асоциацията.

В мярката 60/40 да бъдат включени и частни фирми в сектора на образованието - като центрове за професионално обучение, детски центрове, занимални, школи и др., които в момента са изключени, тъй като попадат в сектор "Образование", но пък са спрени със заповед на здравния министър.

АИКБ предлага и конкретни текстове за промяна на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.

Работодателите в асоциацията настояват "още отсега да започне разработване на програма за излизане от кризата, като се набелязват мерките, които ще трябва да се прилагат СЛЕД вдигането на извънредното положение. Поне ориентировъчно да се планират необходимите финансови и други ресурси за осъществяване на програмата. Обезателно да се заделят финансови ресурси за нуждите на експресните статистически изследвания, които да дадат картина с по-висока точност за щетите, нанесени от кризата на предприятията към датата на вдигане на извънредното положение, за да може в спешен порядък да се актуализират мерките в програмата за излизане от кризата, както и техния мащаб", се казва в писмото.