Заем от 1500 лева без лихва, ако си работил поне 6 месеца

https://www.24chasa.bg/novini/article/8457073 www.24chasa.bg

Хората, които са в неплатен отпуск и искат да вземат 1500 лв. заем без лихва, трябва да са работили поне 6 месеца без прекъсване. Това е едно от правилата, обявени от ББР по схемата за подпомагане, гласувана от правителството.

Сред другите изисквания за получаване на парите са неплатеният отпуск да е заради пандемията, да не се получава заплата по други трудови правоотношения и да са отработени поне 5 дни през март, ако това е месецът, в който човек е пуснат в неплатен отпуск.

Самоосигуряващите се трябва да са прекъснали дейността си или да имат спад от поне 20% в доходите си за първото тримесечие на 2020 г. в сравнение с година назад. Те също не трябва да имат възнаграждение по други правоотношения.

Кандидатите трябва да са с платени осигурителни вноски и да могат да възобновят дейност след прекратяване на неплатения отпуск.

Максималната сума на безлихвения заем е 4500 лева. Може да се тегли наведнъж или на три транша. Не се иска обезпечение. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период.

Парите се връщат на вноски, чийто размер и брой се определят между банката и клиента. Погасителните планове може да се предоговорят, а при предсрочно връщане на заема не се дължи такса.

За кредит по програмата може да се кандидатства до 31 декември 2020 г. ББР ще оповести търговските банки партньори след 15 април 2020 г.