Пловдивският университет – „Четете и знайте“

https://www.24chasa.bg/novini/article/8523667 www.24chasa.bg

Традиции, сигурност и бъдеще за кандидат-студентите

През предстоящата 2020/21 г. академична учебна година Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ ще празнува своята 60-годишнина. За много кандидат-студенти това ще е първа година във висшето училище. „Четете и знайте“ – препращаме към тях завета на Паисий Хилендарски.

Онлайн записване за кандидат-студенти на сайта на университета до 22 май

Традиции в обучението

ПУ „Паисий Хилендарски“ през годините се е утвърдил като водеща културна, образователна и научна институция в Република България. Той е най-голямото висше училище в Южна България и второ по значимост в страната след Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Днес университетът провежда прием на кандидат-студенти в 9 факултета и два филиала. Университетски филиали има в градовете Смолян и Кърджали.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - Разположен е в пететажен корпус на модерна нова университетска сграда. Факултетът е авторитетен център за научни изследвания и подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на педагогиката, психологията и изкуствата. В него се обучават 4700 студенти. Голяма част от научните кадри са специализирали в авторитетни чуждестранни научни институти и университети.

Бакалавърски програми – Педагодически факултет

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - Най-големият сред деветте факултета. Отстоява многовековно присъствие на българския език, книжовност и култура в Европа и света като основен елемент на българската идентичност. Цел на факултета е и прокарването на мост между старите и новите представи за мястото и ролята на езиците, литературите и културите за запазване на хуманитарната идея като основна платформа за споделяне на идентичности в глобализиращия се съвременен свят.

Бакалавърски програми – Филологически факултет

ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - Организира и провежда учебен процес в пет професионални направления: История и археология, Социология, Антропология и науки за културата, Религия и Философия. Един от факултетите с най-много подписани поразумения с чуждестранни изследователски звена - към днешна дата 32 договора за партньорство.

Бакалавърски програми – Философско-исторически факултет

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - Добрата реализация на възпитаниците на пловдивския ЮФ в съдебната власт, адвокатурата, администрацията, бизнеса и неправителствения сектор са свидетелство за добрите традиции и високите стандарти, прилагани в обучението по право в Пловдивския университет.

Право – Юридически факултет

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ - Водещ регионален и национален образователен център в областта на икономическите и социални науки. Пътищата за постигане на тази цел се основават на установените традиции на академична и творческа свобода, насърчаване на иновациите и въвеждане на установените добри практики в съвременното висшето образование.

Бакалавърски програми – Факултет по икономически и социални науки

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - Основан през 1961г., днес ФМИ е утвърден и авторитетен център за научни изследвания и подготовка на специалисти в областта на математиката, информатиката и информационните технологии. Голяма част от преподавателите във факултета са преминали специализации в реномирани чуждестранни научни институти и университети, били са гост-преподаватели в университети на САЩ, Япония, Африка и Европа.

Бакалавърски програми – Факултет по математика и информатика

ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ – Във факултета студентите имат възможност да получат по-задълбочени физични познания в областта на изучаваните инженерни дисциплини, а физичните направления имат възможност да повишат приложните аспекти на обучението. Като резултат във Факултета се създават специалисти, добри и в теорията, и в практиката, което им осигурява отлични възможности за по-добра реализация на пазара на труда. Всяка година преподаватели и специалисти от Политехническия институт Шънджън и Huawei посещават Пловдивския университет и провеждат обучение на студентите бакалаври и магистри от Физико-технологичния факултет по съвременни мобилни комуникации и технологии.

Бакалавърски програми – Физико-технологичен факултет

БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - Биологическият факултет е акредитиран от НАОА за обучение в три професионални направления: „Биологически науки“, „Педагогика на обучението по...“ и „Биотехнологии“. Научната продукция, наред с качествената преподавателска дейност, създават безспорния авторитет на факултета, доказателство за което е високият му рейтинг.

Бакалавърски програми – Биологически факултет

ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - Единственият самостоятелен Химически факултет в България. За 2019 г. е с най-високата оценка от НАОА в рамките на Университета. Той обучава студентите в две професионални направления: „Химически науки“ и „Педагогика на обучението по химия“.

Бакалавърски програми – Химически факултет

ФИЛИАЛ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ – ГР. КЪРДЖАЛИ - Във Филиал “Любен Каравелов” се подготвят в редовна форма на обучение над 800 студенти в 7 бакалавърски програми от 5 професионални направления: Педагогика, Педагогика на обучението по..., Администрация и управление, Туризъм и Биологически науки. Обучават ги висококвалифицирани местни преподаватели, а така също от ПУ “Паисий Хилендарски” и от други висши училища. 

Бакалавърски програми – Филиал „Любен Каравелов“ - гр. Кърджали

ФИЛИАЛ СМОЛЯН - Във Филиал Смолян се обучават студенти за образователно-квалификационна степен “бакалавър” в единадесет специалности от направленията: Стопански науки, Природоматематически науки, Педагогика на обучението по ... и Педагогика.

Бакалавърски програми – Филиал – гр. Смолян

Сигурност в реализацията

Университетът има официална акредитация, която му позволява да провежда обучение във всички образователни степени – "Специалист”, “Бакалавър”, “Магистър” и “Доктор”.

Днес в него се обучават 13 000 редовни и около 5 000 задочни студенти в 90 бакалавърски и повече от 100 магистърски програми по природни, хуманитарни, обществени и икономически науки, информационни и комуникационни технологии.

Мисия на висшето училище е да реализира основните принципи на университетската идея – успешна социализация на младите хора, критическо обновяване и предаване на научни, културни и исторически традиции и създаване на модели на публично гражданско поведение.

Бъдеще в технологиите и научните постижения във всяка сфера на знание

Съчетаването на класическо висше образование с модерни иновационни образователни технологии прави Пловдивския университет един от най-предпочитаните университети в България.

Университетът разполага с библиотека, университетско издателство, университетски информационен център, специализирани лаборатории, езикови кабинети, мултимедийни и компютърни зали, Център за дистанционно обучение, Център за кариерно развитие, отдел за научноизследователска и проектна дейност, спортна зала, учебен театър, технически центрове, обслужващи и сервизни звена.

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ поддържа активни международни контакти с почти всички европейски страни, САЩ и страните от Азия и Африка. Участва самостоятелно или съвместно с други европейски университети в програми на Европейския съюз, в американски и швейцарски фондове за научни изследвания. Академичната общност развива отношения с висши училища от Европа, Русия и Близкия изток.

Визията за развитие на Пловдивския университет е да продължи да бъде образователна, изследователска и културна институция с европейско лице и национална значимост, разпознаваема в глобалния свят, отличаваща се с устойчиво и динамично развитие и конкурентоспособни предимства в областта на науките за природата, човека, обществото, културата и технологиите.

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Бразилската футболната легенда Ривалдо се радва на женски ласки в басейн. Той и половинката му Елиза се натискат във водата. Двамата в момента се намират в Уиндърмиър, Флорида. Под кадъра хубавицата е написала: "Любовен басейн", с което намеква какво е намислила за футболиста под жаркото слънце. "Златната топка" е женен за доста по-младата от него

Буят ще е дистанцията с давещия се КОЙ Е ТОЙ Стоян Андонов е роден на 19 ноември 1959 г. От 1994-а е председател на Националната комисия по водно спасяване към БЧК. Той е индивидуален световен шампион по водно спасяване и дългогодишен ръководен деятел на българското водно спасяване с неоспорим и забележителен принос за неговото административно

Топ моделът Ирина Шейк не страда особено след раздялата с актьора и продуцент Брадли Купър. Рускинята, която навремето топлеше леглото и на футболната суперзвезда Кристиано Роналдо, участва в нова рекламна кампания на бельо. Тя сложи прозрачен сутиен за кеф на милионите си фенове по света. Кадрите бяха част от фотосесията за италианската марка