Министерският съвет одобри проект на закон за изменение на закона за здравето

https://www.24chasa.bg/novini/article/8540907 www.24chasa.bg
Премиерът Борисов и членовете на Министерския съвет проведоха чрез видеоконферентна връзка извънредно правителствено заседание. Снимка правителствена пресслужба

Министър-председателят Бойко Борисов и членовете на Министерския съвет проведоха чрез видеоконферентна връзка извънредно правителствено заседание, съобщиха от правителствената пресслужба.

Правителството одобри проект на Закон за изменение на Закона за здравето, който урежда мерките на територията на Република България за предпазване, ограничаване и преодоляване на последиците от разпространението и заразата с вируса на COVID-19 за времето след прекратяването на извънредното положение, 13 май 2020 г.
Със законопроекта се предлагат промени в чл. 61 и чл. 63 от Закона за здравето, които имат пряко отношение към възможността за разпореждане на противоепидемични мерки от министъра на здравеопазването.

Целта е да се намали и забави разпространението на епидемията от COVID-19 и да се осигурява възможност за подготовка на здравната система за гарантиране на адекватна медицинска грижа.
Определят се актовете, с които министърът на здравеопазването въвежда временни противоепидемични мерки на територията на страната или на отделен регион за защита на живота и здравето на гражданите. Те ще се въвеждат със заповед по реда на чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс или с наредба, която се обнародва незабавно в следващия брой на „Държавен вестник“.

Проектът предвижда и промени в редица други нормативни актове.
В Административнопроцесуалния кодекс изрично се въвежда двумесечен срок за разглеждане на оспорването на общия административен акт, издаден в неотложни случаи и двуинстанционност на оспорването.

С изменения в отделни нормативни актове като Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., Закона за чужденците в Република България, Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и Закона за държавния служител и др. се прецизират срокове за предвидените в тях социално-икономически, финансови и здравни мерки за преодоляване на последиците от разпространението и заразата с вируса на COVID-19, като част от сроковете се удължават и се разширява приложното поле на част от мерките.
Всички права, възникнали с извънредното положение, се удължават с 2 месеца след 13 май.

Одобрена е българската позиция за две неформални видеоконференции на Съвета на ЕС

България разработи в кратки срокове цифрови инструменти, които улесняват живота на гражданите в условията на глобалната пандемия. Това ще бъде отчетено по време на видеоконференция на министрите от Европейския съюз с ресор телекомуникации на 5 май 2020 г. Българската позиция за съвета бе одобрена на днешното извънредно правителствено заседание.

Министрите ще дискутират последиците от кризата с COVID-19 в телекомуникационния и цифровия сектор и значението на цифровите решения за възстановяване на ЕС. Тема на заседанието са и инвестициите в изграждането на нови цифрови инфраструктури – мрежи с много висок капацитет.

Българското правителството стартира Единен портал с информация за мерките за борба с разпространението на COVID-19. Разработени бяха много допълнителни електронни услуги, които да улеснят гражданите и бизнеса и да намалят рисковете от преки контакти. Сред тях е и мобилно приложение, което може да бъде свалено безплатно и използвано на доброволен принцип от българските граждани, с цел улесняване на диагностиката на COVID-19.

Правителството одобри също българската позиция за неформалната видеоконференция на министрите по заетостта и социалната политика, която ще се проведе на 5 май. Видеоконференцията е посветена на демографските предизвикателства вследствие на пандемията COVID-19 и мерките за икономическо възстановяване и социална сигурност.

Министрите ще дискутират мерките за премахване на ограниченията и за възстановяване, планирани от държавите-членки, но също така и въздействието на пандемията върху основните демографски тенденции. Разпространението на коронавируса оказва огромно въздействие върху живота и работата на хората в цяла Европа и по света. Това изисква обща реакция със средносрочни и дългосрочни мерки и политики както на национално равнище, така и на равнище ЕС. На европейско ниво ефективното координирано изпълнение на действията и препоръките от Пътната карта за вдигане на противоепидемичните мерки във връзка с COVID-19 са важна предпоставка за възстановяване на националните и европейската икономика.

Одобрена е българката позиция за видеоконферентната Среща на върха ЕС-Западни Балкани

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в Срещата на върха ЕС-Западни Балкани, която ще се проведе на 6 май чрез видеоконферентна връзка. Фокусът ще бъде върху подкрепата на ЕС за Западните Балкани за справяне със здравните и икономически последици от COVID-19.

Очаква се лидерите да приемат декларация, с която да потвърдят подкрепата си за европейската перспектива на Западните Балкани и да демонстрират силна европейска солидарност към региона, както и нуждата от общоевропейско единство за справяне с безпрецедентната криза.

Сътрудничеството и подкрепата на ЕС към региона е в размер на повече от 3,3 млрд. евро и надхвърля всички помощи, предоставени от други партньори за страните от Западните Балкани.

България подкрепя пакета от предприетите до момента мерки, насочени в подкрепа на региона за справяне с непосредствените предизвикателства и последиците от кризата. Той е проявление на европейската солидарност и свидетелство за ангажимента на ЕС към страните от Западните Балкани. Страната ни вече оказа помощ по двустранна линия на Република Северна Македония и Сърбия с предоставянето на 230 защитни костюма за многократна употреба. Подготвят се и проекти за подкрепа за държавите от региона по линия на българската помощ за развитие на стойност над 200 000 лева.
България ще продължи да работи в подкрепа на страните от Западните Балкани, включително в контекста на съпредседателството ни с Република Северна Македония на Берлинския процес.