Йордан Чорбаджийски: Ударно въвеждане на видеонаблюдение в акцизните складове ще доведе до огромни щети за сектора

https://www.24chasa.bg/novini/article/8556996 www.24chasa.bg
Йордан Чорбаджийски, председател на Националната лозаро-винарска камара.

Текстове в законопроекта за мерките след извънредното положение заплашват цялата лозаро-винарска и алкохолна индустрия, казва председателят на Националната лозаро-винарска камара

- Г-н Чорбаджийски, как алкохолният бранш оценява мерките, които предлага правителството за справяне с кризата след извънредното положение? Те са в законопроекта за изменение на Закона за здравето.

- На първо място искам да кажа, че по принцип подкрепяме тези мерки, предложени от правителството в законопроекта за изменение на Закона за здравето, които са насочени конкретно към преодоляване на предизвикателствата от епидемиологичната и икономическата криза след отпадането на извънредното положение.

Но това, което е притеснително за нас, е, че в същия този законопроект са заложени и текстове, които нямат никакви допирни точки с основния му предмет - „предпазване, ограничаване и преодоляване на последиците от разпространението и заразата с вируса COVID-19 за времето след прекратяването на извънредното положение“.

Тези текстове не са намерили дори необходимата

поне минимална обосновка в мотивите

към законопроекта, които задължително трябва да придружават всеки проект за нормативен акт.

- Кои са тези текстове?

- С параграф 20 към законопроекта през изменение на преходни разпоредби от Закона за корпоративното подоходно облагане се съкращават драстично сегашните законови срокове за въвеждане на системи за видеонаблюдение и контрол във всички акцизни складове на територията на страната, които произвеждат или съхраняват алкохол, тютюневи изделия и горива. Този текст не засяга само сектора на горивата, с каквото впечатление бяха останали народните представители и обществеността при първия прочит на внесения от Министерския съвет законопроект. Той се отнася за почти целия акцизен сектор, включително компаниите, които управляват акцизни складове за алкохолни напитки и вино.

- Какво точно предвижда текстът на този параграф 20 от законопроекта?

- На практика той предвижда съкращение наполовина - от 6 на 3 месеца, на срока за внедряване на системи за видеонаблюдение и контрол в тези складове. И тук проблемът не е само в това, че

необосновано се съкращават срокове, които

по начало са непосилни за бизнеса

Основният проблем е, че бизнесът ще разбере окончателно какви точно ще бъдат тези системи за видеонаблюдение, които ще трябва да проектира, закупи, инсталира, изпробва и въведе в експлоатация в деня, в който ще започнат да текат тези съкратени срокове.

- Искате да кажете, че и сегашният срок от 6 месеца е кратък за изпълнение, а в законопроекта се предвижда той да се съкрати наполовина?

- Да, това имам предвид. Но не само. Всичко това се случва в период, в който приходите от продажби на готова продукция в алкохолния бранш са намалели с 20-25% в условията на епидемиологичната криза от COVID-19, пълното ограничаване на основен пазарен сегмент за реализация на нашата продукция – ХоРеКа (хотели, ресторанти и кафенета), както и затруднена международна търговия (износ). В тази връзка изпитанията пред алкохолния бранш ще продължат и през следващите месеци.

В условията на реална икономическа криза на предприятията в сектор алкохолни напитки се поставя непосилната задача от финансово и организационно естество да правят многомилионни инвестиции в системи за видеонаблюдение.

За алкохолния бранш предложеното съкращаване на сроковете ще доведе и до допълнителни непреодолими предизвикателства. Самото изграждане и внедряване на системите ще съвпадне с разгара на кампанията по прибиране на новата реколтата от суровини и тяхната преработка. Това още повече ще затрудни предприятията, чиито човешки, организационни и финансови ресурси ще бъдат изцяло насочени за обезпечаване на тази основна дейност.

Ако не приберем тази продукция в преработвателните

предприятия, ще пострадат и земеделските производители,

чиято реколта от грозде може да остане неоползотворена. Това ще са огромни щети за сектора.

От друга страна, при така предложените срокове в един и същи момент предприятията от всички акцизни браншове ще трябва да закупуват техника за видеонаблюдение при ограничен брой доставчици и затруднен внос. А това няма как практически да се осъществи.

- Не се ли предлагат тези мерки с аргумента за изсветляване на акцизния сектор?

- Първо, аргументи в законопроекта по тези текстове липсват. Няма ги написани черно на бяло. Второ, тези нови изисквания не са насочени към нелегалния бранш, а към легалния бизнес, който отдавна работи на светло.

Акцизните складове са сред най-контролираните предприятия в страната по принцип, включително и по време на епидемиологичната криза. Митническата администрация получава в реално време точна информация за всяка стока, която влиза или излиза от тези складове. В повечето от тях има и почти постоянно присъствие на митнически служители и всякакви други контролни органи. Същевременно предлаганите мерки за контрол, включително и за видеонаблюдението

не се отнасят за полулегалните и

нелегалните субекти,

които работят, без да имат лиценз.

Въвеждането на видеонаблюдение в легалните акцизни складове при предлаганото съкращаване на сроковете ще бъде контрапродуктивно в момент, в който българското правителство заявява намерение и прави всичко възможно да спаси всеки отделен икономически сектор, за да не се „счупи“ икономиката на страната.

Изпълнението на мярката в предлаганите срокове ще е непосилно и поставя под риск затварянето на цели предприятия, загуба на работни места, а от там и допълнителни загуби на приходи в държавната хазна.

- Как тогава виждате развитието на ситуацията?

- Разчитаме на разума на законодателния орган в крайна сметка текстът на параграф 20 да отпадне от законопроекта за изменение на Закона за здравето във вида, в който ще бъде окончателно гласуван от Народното събрание. Този текст

не е антикризисен, дори напротив.

Наясно сме, че в акцизните складове ще има видеонаблюдение. Това вече е записано в сега действащите разпоредби на акцизния закон, за което са предвидени и съответни срокове. Но настояваме това да се случи в условията на предвидимост, в разумни, срокове и без да се застрашава функционирането на бранша предвид неблагоприятната икономическа обстановка.