За година се краде ток колкото за 3 средни града

https://www.24chasa.bg/novini/article/8650016 www.24chasa.bg

Нарушителите стават все по-изобретателни - битов клиент прокарал жица през лозова пръчка, луксозен хотел затворил в трафопост екип на енергото

Като бройка битовите крадци са повече, но пък от бизнеса щетите са повече

Мъж от Карлово краде ток, като прокарва кабела през клон на лоза в двора си. Друг отоплява с краден ток оранжерията си за марихуана.

Върхът на наглостта обаче е случай, при който екип на енергоразпределителното дружество е заключен в трафопост, за да бъде осуетена проверка в хотел, който ползва ток, без да плаща.

Това са само някои от по-драстичните случаи на нерегламентирано ползване на електричество у нас (виж още за тях по-долу в текста).

Само за една година в България е откраднат ток, колкото е потреблението на градове като Провадия, Казанлък и Севлиево, взети заедно.

В Западна България неправомерното ползване, както елегантно се наричат кражбите, е било 34 012 мегаватчаса.

Ток, колкото биха ползвали над 43 000 домакинства, е откраднат миналата година на територията на Югоизточна България. Сметката е при месечно ползване на около 280 киловатчаса на семейство.

При “Енерго-Про” начислената електроенергия на хванати в кражба потребители за 2019 г. е 46 000 мегаватчаса, а съставените протоколи са 2600.

След дискусиите как да спрем кражбите на ток и на съоръжения, които в. “24 часа” организира (последното бе преди година), помолихме електроразпределителните дружества да ни дадат данни има ли промяна и какво още трябва да се направи.

През 2019 г. КЕВР одобри правилата за измерване на електроенергията и в тях беше разписано правото на регулатора да определя цената за краден ток. Комисията се съобрази с исканията на компаниите за нерегламентирано присъединяване към мрежата санкцията да е 180 дни назад, както е в повечето страни в Европа. Но при манипулации на електромерите срокът остана 90 дни.

Така

година по-късно

дружествата

отчитат

увеличение

на кражбите,

както и по-голяма находчивост, наглост, в някои случаи и агресивност от крадците.

Една от най-екзотичните кражби е на битов потребител от Карлово. Човекът прекарал жицата през клон на лоза. Хванат е, след като ЕВН установява загуби от по 5 киловатчаса на час. Измерването е от уличния стълб до сградата на клиента и е направено с помощта на измервателни клещи. Така че по клона на лозата е източен и начислен 3395 квтч ток за 626,32 лева.

Въпреки че кражбите на битовите потребители като бройка са се увеличили, а тези от бизнеса са по-малко, но за сметка на това са огромни количества.

При друг случай на проявена наглост екип на ЧЕЗ е бил затворен в трафопост в района на Дупница, за да се предотврати проверка за кражба на ток от луксозен хотел. Наложило се да викат полиция от Кюстендил. Въпреки “ареста” на хората на енергото, бил съставен протокол за нерегламентирано потребление. При втора проверка е установена промяна на схемата на свързване, тоест пак кражба.

Голяма фабрика за кафе в околностите на София два пъти е получавала протоколи за нарушения. И в двата случая разпределителните уредби са на тяхна територия, която затруднява проверките. При “Енерго-Про” пък е имало случай, при който с краден ток се е отоплявала оранжерия за марихуана.

Най-често

крадците от

стопанския

сектор са хотели,

заведения и

магазини

Голям хотел в курорта Свети Влас 5 пъти е хващан от експертите на ЕВН да краде ток за периода от 2017 до 2019 г.

В различните случаи са констатирани монтирано устройство в електромера, поставени метални скоби на два от токовите датчици, променена схема на свързване, прекъснати две токови вериги. Общо са начислени 271 036 квтч за 38 200,67 лв.

Това са само няколко от драстичните случаи при трите електроразпределителни дружества.

Числата показват, че при “Енерго-Про” кражбите през миналата година са били 2600, а ползваният, без да се плаща, ток е 46 000 мегаватчаса. През 2018 г. са били повече - 3500, но количеството е било в пъти по-малко - 16 хил. мегаватчаса.

Повече крадат битовите клиенти - 2277 броя, срещу 323 при стопанските. Но и при тях кражбите на бизнеса са в пъти повече като количества.

Основните начини за неправомерно потребление остават незаконното присъединяване към мрежата, промяната на схемата на свързване, въздействието и софтуерната манипулация върху електромерите.

През 2019 г. в Североизточна България се краде основно чрез манипулации на електромерите. Този тип кражби се регистрират в над 75% от случаите, като те са най-вече софтуерна измама. В последните години намаляват случаите на директни присъединявания.

С напредването на въвеждане на интелигентни технологии

кражбите ще

стават все

по-често със

софтуерни

манипулации

Установяването на неправомерна намеса в средствата за измерване ще бъде затруднено от изобретателността на тези, които пробват това, независимо че ние също продължаваме да търсим начини за осигуряване на сигурността на електромерите, казват от “Енерго-Про”.

При ЧЕЗ миналата година е начислена открадната електроенергия за 34 012 мегаватчаса, случаите са 5459. През 2018 кражбите са били с 1000 мегаватчаса повече. През последните 4 години в Западна България констатираните кражби са между 34 000 и 35 000 мегаватчаса. Но от компанията уточняват, че дотаксуваната електроенергия е между 4 и 6 пъти по-малко от реално откраднатата.

От 2016 г. досега

54% от тока е

откраднат от

битови

потребители,

а 46 на сто от стопански. И при тях крадливите бизнесмени нанасят много по-големи щети, тъй като консумират в пъти повече, отколкото битовите потребители.

Най-често срещаните начини за кражба са чрез интервенции във вътрешното устройство на електромерите, директни присъединявания към електроразпределителните мрежи и промяна на схемата на 

Това е трайна тенденция, съобщават от компанията.

За годините от 2016 до 2019-а от ЕВН е откраднат ток за 5,8 млн. лв., а количествата са между 7000 и 12 000 мегаватчаса на година. Най-големите количества са през миналата година - 12 051 мегавата, случаите са 2917. Това се обяснява от компанията с увеличената разкриваемост на кражбите. Основна предпоставка за това е масовото внедряване на електромери, позволяващи дистанционно отчитане, както и на целенасочени проверки по обекти на база анализ на риска.

Най-често срещаните начини, които се прилагат в Югоизточна България, са променена схема на свързване, манипулирана електронна схема, повреждане с електромагнитен импулс.

От компанията смятат, че въведените

технологии за

дистанционно

отчитане силно

ограничават

възможности за

нерегламентирани

манипулации

или правят възможно по-бързото им разкриване.

Какво се е променило в начините на кражби от преди:

- Нараснал е броят на променена схема на свързване

- Свързване на кабел/ проводник без електромер

- Намалял брой на добавени елементи към електронните схеми на електромера.

“24 часа” попита какви са казусите и несъвършенствата в законодателството и нормите, които позволяват кражбите на ток да продължат да се вихрят и това да отнема време и финансов ресурс на компаниите, които иначе биха се влагали в модернизацията на мрежата, а оттам и в по-малкото прекъсвания и аварии.

Според експертите на “Енерго-Про” законът казва, че енергийната система се управлява чрез норми. Една от тях са важните Правила за измерване на количествата електроенергия, но в тях са уредени само начините за преизчисляване на откраднатия ток. Казано е буквално, че регламентират: “реда и начините за преизчисляване на количеството електрическа енергия при установяване на неизмерена, неправилно или неточно измерена електрическа енергия или за която има измерени показания в невизуализиран регистър на средството за търговско измерване”.

Така, от една страна,

няма никаква

санкция за т.нар.

крадци на

електроенергия

в закон,

а от друга, целият процес по доказването на вина за откраднатата електроенергия е оставен изцяло в ръцете на дружествата. В същото време в закона има текстове за налагане на глоби при кражба на топлоенергия.

От ЧЕЗ заявяват, че

методиката в

новите правила

няма възпиращ

ефект

нито за стопанските, нито за битовите клиенти.

Преизчислението на откраднатия ток се извършва за 8 часа, а не за реалното работно време на стопанските потребители или за 10 часа, както беше по старите правила.

Периодът за дотаксуване е 3 месеца, въпреки че кражбите може да са продължавали с години. През април тази година в Лом е установено нарушение на битов клиент, който се оказал електротехникът, изградил инсталациите на блока по време на строежа. Наложило се екипът да разбие площадката на етажа в жилищната кооперация, за да отстрани незаконното присъединение. След разкриването на измамата сметката на клиента била коригирана само за три месеца.

Разпоредбата за начисляване на електроенергия за 180 дни не важи за незаконната консумация чрез манипулиране на електромер, чрез допълнителна връзка и др., а само за незаконно присъединяване към мрежата. Разписана по този начин, тя реално не може да бъде приложена, защото дружеството не разполага с данни за този незаконен потребител в системата си и не може да му дотаксува електроенергия, няма на кого да се издаде фактура.

Стопанските потребители обикновено се захранват с трифазен ток и

манипулират

захранването на

електромерите

По този начин кражбата е много по-голяма от последвалите ги преизчисления, тъй като те се правят за половината от пропускателните възможности на присъединението.

От ЧЕЗ казват още, че липсват разпоредби и методики, когато електромерите се манипулират софтуерно или чрез дистанционни устройства, от което некоректните клиенти се възползват.

Настояват и за промяна в Закона за управление на отпадъците, защото, ако няма пазар на откраднати съоръжения, то няма и кражби, смятат енергетиците. Иска се посегателствата върху съоръженията да се третират като престъпления към националната сигурност. Настояват и за създаване на фонд, в който да поскъпват санкциите от кражбите.

От ЕВН предлагат, ако неправомерно е възстановено захранване, то енергодружеството да има право да прекъсне достъпа до мрежата на този клиент и да му начисли суми за разходите си.