В зелените зони на АЕЦ "Козлодуй" живеят сърни, пеликани и таралежи

https://www.24chasa.bg/novini/article/8664555 www.24chasa.bg

Зелената среда на централата е създавана със строителството на блоковете

Над 4000 засадени дървета и защитна растителност на повече от 1200 дка правят зелената система на атомната централа

На първо място във фотоконкурса “АЕЦ “Козлодуй” и природата - съвместно съжителство” е класирана снимката “Пеперуди” на Соня Илман.
На първо място във фотоконкурса “АЕЦ “Козлодуй” и природата - съвместно съжителство” е класирана снимката “Пеперуди” на Соня Илман.

Ако сте в АЕЦ “Козлодуй”, пътя ви може да пресече таралеж. Това ни се е случвало. В района около атомната централа на повече от 16  000 дка зелени площи може да засечете още сърни, катерички, зайци.

“Корморани” на Деян Атанасов е на второ място.
“Корморани” на Деян Атанасов е на второ място.

Поради близостта до река Дунав има истинско богатство от различни видове риби, земноводни, насекоми, бозайници. Тук се приютяват чапли, лебеди, пеликани и други водоплаващи птици. В залесените територии има ушата сова, горска улулица, колхидски фазан, пъдпъдък, гривяк, голям пъстър кълвач.

“Гущер, надничащ зад дънер”, е класиран на трета позиция. Автор е Чавдар Минков.
“Гущер, надничащ зад дънер”, е класиран на трета позиция. Автор е Чавдар Минков.

Затова мотото на АЕЦ “Козлодуй” - “Енергия за чиста природа” не е само лозунг, а всекидневен ангажимент на най-големия производител на електроенергия в страната към околната среда. 


Георги Драгушковски, който е издебнал чаплите, е отличен като най-добър фотограф.
Георги Драгушковски, който е издебнал чаплите, е отличен като най-добър фотограф.

Освен производството на 1/3 от електроенергията за хората и бизнеса в България и то повече от 45 години по безопасен начин, сред основните цели на централата са опазване чистотата на атмосферния въздух, рационално и отговорно използване на водите, безопасно управление на отпадъците, безопасно използване на химически вещества, повишаване на енергийната ефективност.

В зелените зони на АЕЦ

На дружеството са издадени всички разрешителни, които се изискват от Закона за опазване на околната среда, Закона за водите и Закона за управление на отпадъците.

В зелените зони на АЕЦ

Изпълнението на условията от разрешителните се контролира системно.

Всяка година се изследват стотици проби от повърхностни, подземни и отпадъчни води, според програмата за собствен мониторинг на водите при експлоатация на АЕЦ “Козлодуй” и програмата за мониторинг на депото за нерадиоактивни битови и производствени отпадъци. Резултатите потвърждават тенденцията за пълно съответствие с определените индивидуални емисионни ограничения.

Отпадъците,

подлежащи на

рециклиране, се

предават за

оползотворяване

 Само за миналата 2019 г. с дейността на АЕЦ “Козлодуй” са спестени емисиите на огромни количества парникови газове в сравнение с конвенционалните ТЕЦ. (Виж графиката на 11-а стр..)

Зелената система на централата е екологичната връзка на АЕЦ “Козлодуй” с околната среда. Над 4000 засадени дървета и защитна растителност на 1200 дка правят зелената среда на атомната централа.

Тя е изградена върху терен с обща площ 4471 декара. И на тази огромна площ, на която са построени блоковете и другите технологични обекти и сгради, съществуват представители на редица растителни и животински видове.

Създаването на зелената система е започнало с изграждането на енергийните мощности

Като онази приказка за ливадата на англичанина, която е прекрасна, защото столетие е подстригвана.

Горските терени се поддържат и обновяват постоянно - наскоро са засадени над 1200 млади фиданки.

Защитен биопояс

формират и 6500

кв. м храсти и

лиани

Растителността на площадката има и чисто практически функции - да задържа праха.

Зелената покривка помага срещу запрашеността на въздуха заради льосовия характер на почвите в района и силните ветрове.

На площадката на АЕЦ “Козлодуй” има огромно разнообразие на растителни видове. И този факт е още един аргумент в полза на твърдението, че с дейността си АЕЦ “Козлодуй” не е повлияла негативно на природната среда в зоната, където е изградена.

За оформянето на масивите

са използвани

предимно местни

дървета с цел

постигане на

екологична

устойчивост

 Някои от тях са явор, шестил, липа, черен бор, каталпа, върба, топола, дугласка ела, сребрист и обикновен смърч, мъждрян, махалебка, чинар, копривка, бреза, кестен и др. От храстите зелените експерти на централата са избрали симфорикарпус, златен дъжд, махония, филаделфус, форзиция, партеноцисус, хедера, спирея, сантолина, сорбария, берберис, хеномелес, котонеастер, лоницера и др.

Като естествено обкръжение на единствената в България атомна електроцентрала зелената система на АЕЦ “Козлодуй” е уникална с качествата си и специалните изисквания към поддръжката. Доброто ѝ състояние е индикатор за високата фирмена култура в атомната централа.

В Световния ден на околната среда:

Енергетици засаждат

червен явор в Козлодуй, открива се изложба с

фотоси на служители на централата

АЕЦ “Козлодуй” всяка година изготвя екологичен календар, в който се планират различни прояви и съвместни инициативи с община Козлодуй, басейнова дирекция “Дунавски район”, Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца, и др. Отбелязват се Часът на Земята, Световният ден на околната среда - 5 юни, Денят на река Дунав - 29 юни, Европейската седмица на мобилността и много други.

Служителите на атомната централа поемат личен ангажимент към опазването на околната среда с участието си в екоинициативи заедно с все по-широко използване на велосипеди, разделно събиране на отпадъци и стремеж към намаляване на личния въглероден отпечатък.

Световният ден на околната среда се отбелязва всяка година под егидата на ООН.

Тази година темата му е “Биоразнообразието” - своеобразен призив за действия, борба с ускоряващата се загуба на видове и разрушаването на природата, а мотото – “Преоткрий твоята природа”.

По повод на Световния ден на околната среда на 5 юни 2020 г. в АЕЦ “Козлодуй” се предвиждат различни инициативи:

 - Засаждане на червен явор в Алеята на екологията, пред Спортно-оздравителния комплекс на АЕЦ в град Козлодуй.

- Откриване на мобилна фотоизложба на снимки от проведения фотоконкурс “АЕЦ “Козлодуй” и природата - съвместно съжителство”.

Централата обяви конкурса в края на 2019 година. В него взеха участие 21 любители фотографи, които се представиха с голям брой свои снимки. В края му, през април, от всички предоставени фотоси бяха класирани 154 в различните категории “Пролет”, “Лято”, “Есен” и “Зима”. Творбите ще бъдат включени в специален фотоалбум. Част от тях ще се експонират в мобилната фотоизложба.

Кадрите на талантливите фотографи - служители на атомната електроцентрала и членове на техните семейства, представят уловени мигове от красотата на биологичното разнообразие около АЕЦ “Козлодуй”. Експозицията е най-красноречивото свидетелство за това, че съвместното съжителство на атомната електроцентрала и природата не е нещо парадоксално. Затова, АЕЦ “Козлодуй”, водена от основния принцип за гарантирането на безопасността на ядрените съоръжения, е истински ангажирана с опазването на околната среда.

Днес повече от всякога трябва да поставим акцент върху факта, че при производството на електрическа енергия АЕЦ “Козлодуй” оставя практически нулев въглероден отпечатък - огромен екологичен принос за околната среда и бъдещите поколения.

Световният ден

на околната среда

- ден на хората с

грижа за Земята

Световният ден на околната среда е денят на ООН за насърчаване на световната осведоменост и действия за опазване на околната среда. Той се отбелязва всяка година на 5 юни. След началото си през 1974 г. събитието се превърна в глобална платформа за обществено ангажиране и се чества в над 100 държави.

Всеки Световен ден на околната среда е организиран около тема, за 2020 г. това е “Биоразнообразието”. Темата е важна както за компании, така и за граждани и се съотнася към целите за устойчиво развитие:

- Храната, която ядем, въздухът, който дишаме, и климатът, който прави живота на нашата планета възможен, идват от природата.

- Живеем в несрещани досега времена, в които природата ни изпраща съобщения. Природата ни показва, че сме на прага на срив. Време е да се събудим. Да забележим. Да изградим наново връзката ни с природата.

- Време е да повишим гласовете си и да кажем на света, че имаме нужда от действия сега. На този Световен ден на околната среда дойде времето на природата.

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Десетки обяви за намерени стотици регистрационни номера на коли се появиха в социалните мрежи. Това стана след страхотния порой, който се изсипа над София в понеделник вечерта. Улиците на много столични квартали се превърнаха в пълноводни реки, по които се носеха дори тежки коли. Много от автомобилите са останали без табели

Нова ефективна присъда от пет години затвор получи скандалната 68-годишна брокерка Анелия Танчева от Свищов. Наказанието й бе наложено от Районния съд във Велико Търново. Анелия Танчева в момента е в Сливенския затвор, където изтърпява друга присъда от три години за измами със земи за над 300 000 лева

В крак с последните модни тенденции е лорд Евгени Минчев, видя "България Днес". За лятната си разходка из столицата той заложи на прасковено сако и шал в същия тон. Визията на Минчев е завършена с бели кубинки и бял панталон, като акцент на обувките му са илюстрации на светкавици. Снимки: България