Да бъдеш студент във Военна академия „Г. С. Раковски“ = знание, увереност, престиж

https://www.24chasa.bg/novini/article/8688387 www.24chasa.bg

Кампания‘ 2020

за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър"

ПОДАЙТЕ ДОКУМЕНТИ СЕГА!

1. Държавна поръчка – до 4 септември

2. Обучение срещу заплащане – до 25 септември

За информация: тел.: +359 2 92 26 550; +359 2 92 26 572

http://rndc.bg и във Фейсбук #Военна академия

Военната академия „Г. С. Раковски“ е водеща национална образователна институция и основен стълб на българското военно образование, гарант за държавността. Тя е не само най-старото висше военно училище в страната, но и най-авторитетният български център за изграждане и формиране на бъдещи военни и граждански лидери в сферата на сигурността и отбраната. Създадена е със Закон на 1 март 1912 г., приет от 15-то Народно събрание, под името „Военно училище на Негово Величество”. Академията, която е символ на знание, сила, престиж и традиции, предлага възможност за обучение в 26 бакалавърски, магистърски и докторски програми. Нашите студенти имат възможност да получат отлична подготовка по няколко езика в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ на Академията, както и да се обучават в партниращ университет в чужбина по програмата „Еразъм+“ на Европейския съюз. Студентите, завършили бакалавърски и магистърски специалности, могат да се реализират не само в структурите от сферата на сигурността и отбраната, а и в органите на държавното и местното управление, обществения живот и бизнес средите, както и в международните структури на европейската и евроатлантическата система.

Академията участва активно и в международното академично сътрудничество в интерес на развитието на военното образование. Тя представлява Република България в Консорциума на военните академии и институтите за изследване на сигурността и отбраната и в Конференцията на началниците на военни академии от държавите членки на НАТО. Всичко това безспорно определя и водещото първо място в професионално направление „Военно дело“, което Академията заема в Рейтинговата система на висшите училища в Република България за последните години.