Още 4 дни за декларация, че сам обработваш земята

https://www.24chasa.bg/novini/article/8852319 www.24chasa.bg
До 31 юли е срокът за деклариране на начина за ползване на земите.

Ако не бъде подадена, имотите се включват служебно в процедурата за създаване на масиви

31 юли е крайният срок за подаване на декларация за начина на ползване на земеделските земи за стопанската 2020-2021 г. Собствениците имат още 4 дни, за да заявят лично или чрез пълномощник дали сами ще си обработват нивите, припомнят от земеделското министерство. В противен случай имотите им служебно ще бъдат включени в процедурата за създаване на масиви за ползване на земите. Целта е обработката на земите да става комасирано, а арендаторите трябва да внасят по специална сметка такса за ползването на т.нар. бели петна, или нивите, които не са заявени.

Декларациите се входират в общинските служби по земеделие по местонахождение на имотите. Те могат да бъдат подадени само от един съсобственик и да важат за всички. Тези заявления са по чл. 69 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

До този момент са подадени 24 190 декларации, показват данните на земеделското министерство.

За арендаторите също има аналогична процедура. Ползвателите на земи, които искат комасирано да ползват имотите си, подават заявление по чл. 70 от закона. В него те посочват парцелите и правното основание за обработката им. С тази декларация се удостоверява дали арендаторът желае да участва в процедурата за създаване на масиви за съответното землище, както и кои имоти ще ползва в реални граници. Досега има подадени 37 066 такива заявления.

Декларациите и заявленията са по образец, утвърден от министъра на земеделието, храните и горите. Те са публикувани на интернет страницата на агроведомството. До участие в процедурата за масиви се допускат само земеделските стопани, които са погасили задълженията си към държавния и общинския поземлен фонд.

Създаването на масиви се ръководи от комисия, определена за всяко землище със заповед на директора на областната дирекция “Земеделие”. Тя се издава в срок до 5 август. Промени в декларациите и заявленията за отстраняване на допуснати грешки могат да се правят до 15 август.