Фонд "Земеделие" ще обезщети с 37 034 лв. собственика на умрелите крави, пили от Марица

https://www.24chasa.bg/novini/article/8860145 www.24chasa.bg

Фонд „Земеделие“ ще обезщети с 37 034 лв. Стоян Господинов, чието стадо от 28 крави умря след водопой в канал на река Марица край Димитровград.

Управителният съвет на агрофонда отпуска индивидуална помощ de minimis на засегнатия фермер. Господинов ще получи парите за компенсиране на щети и пропуснати ползи, вследствие на загиналите по време на водопой на 27 юли 2020 г. 28 едри преживни животни, в т.ч. 20 крави, 1 бик и 7 телета. Те са били регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти (ВетИС) на БАБХ.
Помощта ще допринесе за възстановяване на дейността в стопанството на фермера, загубил поминъка си.
Общият размер на подпомагането за един земеделски стопанин, както и за едно и също предприятие по схемата de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895,75 лв.) за период от три данъчни години (2017– 2019 г.).