Нито един издател на фалшиви сайтове не се е вписал в публичния регистър на медиите

https://www.24chasa.bg/novini/article/9042574 www.24chasa.bg
Боил Банов СНИМКА: Десислава Кулелиева

Министерството на културата засега не налага глоби за закъснели декларации, за да стимулира осветяването на медийната среда

Нито един издател на фалшиви сайтове не се е вписал в публичния регистър на медиите, който се поддържа от Министерството на културата, показа проверка на “24 часа”. В регистъра липсва името на Арман Бабикян, както и сайтовете, които той издава.

Факсимиле на първата страница на публичния регистър на медиите, който е на сайта на Министерството на културата
Факсимиле на първата страница на публичния регистър на медиите, който е на сайта на Министерството на културата

Същевременно в него има

325 доставчика на

медийни услуги, които

са собственици на

близо 1000 медии

Сред тях са вестници, сайтове, радиа и телевизии. Издателите им трябваше да подадат информация за дейността си през 2019 г. до края на юни, в която да включат истинския собственик на медиите, както и начините им на финансиране. Така изисква Законът за задължителното депозиране на печатни и други произведения и обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги (ЗЗДПДПОРДМУ).

Министерството на културата не разполага нито със законови правомощия, нито с методи, чрез които да спре разпространението на фалшиви новини, както и да открие техните издатели. Наличието на закона обаче накара преди време ММА бореца Станислав Недков-Стъки, възмутен от жълти писания за него, да прикани културния министър Боил Банов да издаде наредба за публичния регистър на медиите, в който да се посочват редакционната политика, източниците на финансиране и кой контролира съдържанието.

Няма как да следим редакционната политика на медиите, това би било цензура, обясниха тогава от Министерството на културата. И допълниха, че за финансирането и собствениците на медиите наредбата е в сила от 21 май 2019 г. Факт е, че

декларациите са

доброволни, но

задължителни

Затова, както изисква законът, доставчиците посочват действителния собственик на медиите, включително и лице с фактически контрол в медията, както и всички договори - търговски, рекламни, сключени по предизборни кампании, по които получават пари. Т.е. средствата, които имат извън продажбата на продукта си (например такси за кабелни и цифрови телевизии или цената на вестниците и списанията).

Впрочем в много от декларациите в графата “лице с фактически контрол” е вписано “неприложимо”. Това обаче не означава, че такова лице липсва. Според Министерството на културата “непосочването на лице с фактически контрол предполага, че контролът върху съдържанието се извършва от действителния собственик. Бутонът “неприложимо” в образеца на декларация се маркира, когато задълженото лице не декларира информация”.

Министерството на културата обаче осъществява само административен контрол дали доставчиците изпълняват задълженията си, т.е. дали предоставят изискваната информация, и на практика няма правомощия за борба с разпространението на фалшиви новини. Ако нарушителят не може да бъде установен, законът предвижда министърът на културата да изиска съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи.

Въпреки големия брой подадени декларации тази година очевидно има издатели на фалшиви сайтове, които не са направили това усилие. Едва ли министерството може да стигне до всички тях, защото на практика няма как да бъде разбрано кои са всички. Голяма част от

сайтовете с лъжлива

информация са т.нар.

еднодневки,

които се създават с конкретна цел - или политическа, за пропаганда, или търговска - за привличане на реклама, а понякога и с чиста измама. Министерството няма как да ги открие, тъй като те обикновено не посочват адрес и редакционен екип, но пък може да приложи контрол, ако има подаден сигнал до него срещу конкретния сайт.

Преглед на публичния регистър показва също, че подадените декларации тази година са доста повече от миналогодишните, които отразяват дейността на медиите през 2018 г.

Той обаче стана причина две издателства - “Икономедия” (“Капитал”, онлайн изданието “Дневник”) и “Вестник Телеграф” ЕООД, да се скарат задочно чрез публикации.

В статия, озаглавена “Как Пеевски заобиколи закон, който сам създаде”, “Дневник” посочва, че има две различни дружества, издатели на вестниците на Пеевски - “Вестник Телеграф” и “Телеграф медиа”. Първото е посочено като издател в декларацията пред Министерството на културата, а второто - пред Търговския регистър. Според онлайн изданието така “се скривали” доходите на вестниците “Телеграф” и “Монитор” за 2019 г., подлежащи на публично деклариране пред министерството.

Статията цитира отговорите на Министерството на културата, пратени до “Дневник”, според които “декларацията на Пеевски е била подадена на 31 юли - т.е. месец след срока. “Регистрацията е станала след предходен отказ от регистрация поради неточно изписване на създаваните от доставчика медийни услуги”, пише още в отговора.

Още на следващия ден “Телеграф” отговаря с обширна статия на 2 страници, озаглавена “Дневник” на Прокопиев сам се издаде, че е машина за лъжи срещу Делян Пеевски”, в която казва, че декларацията им е изчезнала мистериозно от системата на културното министерство.

Същевременно обяснява, че “на 29 юни 2020 г. дружеството “Телеграф медиа” ЕООД подава в срок (крайният е 30 юни) по електронен път надлежно попълнена декларация пред Министерство на културата, в която декларира както действителния си собственик – Делян Пеевски, така и сключените рекламни договори с държавни органи и фирми, които е длъжно да обяви по закон. Всъщност договорът е само един и е за сумата от 15 хиляди лева, подписан с ДЗЗД “Спорт фактори”. Това е единственият “публичен ресурс”, който “Телеграф” и “Монитор” са получили”, пише вестникът.

Обяснява и за двете издателства: “Същата декларация е подадена от “Телеграф медиа” ЕООД и в Търговския регистър, отново на 29 юни, с което законът е спазен напълно. На 27 юли издателската дейност на “Телеграф медиа” ЕООД е прехвърлена към ново дружество - “Вестник Телеграф” ЕООД, което също е с краен собственик Делян Пеевски. Тъй като по закон при смяна на издателя това обстоятелство се обявява пред Министерство на културата в седемдневен срок, на 1.8.2020 г. отново е подадена по електронен път декларация, този път от “Вестник Телеграф” ЕООД.”

“Телеграф” публикува и сумите, с които са финансирани изданията на Прокопиев през 2019 г. - 500 000 лв. от фондация “Америка за България”, 202 744 лв. от Европейската комисия, 153 881 лв. от Европейския парламент, допълнително сключени договори с ЕК за 701 063 лв., с ЕП за 19 235 лв., с политически партии, включително ГЕРБ - за 105 278 лв., и “Демократична България” - за 5100 лв., както и други рекламни договори с държавни фирми и органи, включително с Министерство на финансите, АЕЦ “Козлодуй”, “Ел Би Булгарикум” ЕАД, БНР, БНТ, “Кинтекс”, КФН, “Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД, “Борика” АД, БНБ и други.

Цялата тази информация впрочем е подадена от “Икономедия” в публичния регистър за медиите на Министерството на културата, който е на сайта му и е

достъпен за всеки

гражданин

Според самото министерство увеличеният брой декларации на медии тази година се дължи на повишената им информираност относно изискванията на закона и предвидените в него санкции.

Според закона доставчик, който не подаде декларация, ще бъде глобен в размер от 10 000 до 15 000 лв. При повторно нарушение глобата скача от 20 000 до 30 000 лв. Неподаването на декларацията в срок е равносилно на неизпълнение на възложеното от закона задължение.

Досега обаче няма наложени глоби за закъсняла декларация. Причината според министерството е, че е по-добре медиите да бъдат стимулирани сами да осветлят собствениците и финансите си. “Предвид целта на закона, а именно разкриване на действителните собственици на платформите за информиране с оглед въздействието им върху обществеността, постигането на максимална прозрачност на медийния пазар и свеждане до минимум на възможностите за манипулиране на общественото мнение благодарение на безвъзмездно корпоративно или друго финансиране, считаме, че е важно задължените лица да бъдат стимулирани да подават декларации дори когато по каквато и да било причина са пропуснали да направят това в законоустановения срок”, отговориха от културното министерство на въпроса на “24 часа”.

Същевременно вече са в ход няколко проверки, в рамките на които се търси и съдействието на МВР за установяване на нарушителите, обясниха още от министерството, без да уточняват кои доставчици се проверяват.