Проф. д-р инж. Ивайло Копрев: Моделът „Наука-бизнес-образование“ осигурява 100% реализация на завършилите Минно-геоложкия университет

https://www.24chasa.bg/novini/article/9062161 www.24chasa.bg

Днес официално беше открита учебната година в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“.

В присъствието на преподаватели, ръководители на водещите дружества от минерално-суровинната индустрия първокурсниците на най-утвърденото в минните науки учебно заведение бяха приети в гилдията. От името на минния бранш д-р инж. Илия Гърков приветства студентите с присъединяването им към семейството на миньорите и им пожела да задават въпроси и да бъдат отворени за знания.

Ивайло Копрев е избран за ректор на Минно-геоложкия университет през 2019 г. Преди това е декан на Миннотехнологичния факултет.

Той е професор и доктор на науките, дисертацията му е по специалността “Открит и подводен добив на полезни изкопаеми”.

Завършил е “Разработване на полезни изкопаеми” в МГУ през 2001 г. Специализирал е в Technische Universitat Bergakademie във Фрайбург, Германия. 

- В навечерието на новата учебна година подготвен ли е Минно-геоложкият университет да посрещне студентите отново?

- Днес открихме новата академична 2020/2021 учебна година в двора на университета при спазване на всички епидемиологични мерки. Традиционно висши мениджъри от минерално-суровинната индустрия посрещнаха студентите първокурсници. Тази година сред нас бяха д-р инж. Илия Гърков, изпълнителен директор на „Дънди Прешъс Металс” за България, г-н Доминик Хамерс, изпълнителен директор на „Геотехмин” ООД, проф. дтн Николай Вълканов, председател на съвета на настоятелите на МГУ, председател на съвета на директорите на „Минстрой Холдинг“ АД и председател на Българската минно-геоложка камара.

През летния период извършихме много ремонтни дейности, облагородихме и модернизирахме учебните пространства и можем да се наречем „зелен университет“. Студентите ни разполагат с поддържан парк, където да наблюдават изключителни експонати, не само скални и минерални, но и минни машини и съоръжения.

Планирали сме зимният семестър да започне по график. Смятаме, че присъствената форма на обучение е най-добрата, защото образованието

не е само учене, а и социализация.

Предприели сме всички предпазни мерки.

- С какво привлича младите хора университетът?

- МГУ „Св. Иван Рилски“ е сред висшите училища в България

с най-висока добавена стойност

за студентите. Той е единственият университет, предлагащ обучение в професионално направление „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“, което се нарежда в топ 3 на професионалните направления с най-високи доходи на завършилите сред всички 52 професионални направления в българското висше образование.

В университета преподават изявени специалисти от минерално–суровинната индустрия. Това категорично е огромна мотивация за нашите студенти. Близкият контакт с инж. Илия Гърков още в първи курс дава възможност на нашите студенти да видят как човек, завършил МГУ, управлява компания в топ 10 на световните минни компании.

Интересът към науките за земята се засилва. Иновациите в живота ни показват на младите къде и как могат да намерят успешна и устойчива реализация. Електромобилите и фокусът върху зелени технологии изискват ресурси. Редица компании имат какво да покажат - „Асарел Медет“, „Дънди Прешъс Металс“, „Елаците мед“, „Минстрой“. Отварят се широки хоризонти за развитие с мобилността на университетите и обмена на информация. Нашият университет е

добре подкрепен от предприятията

в индустрията – реалните възможности правят специалистите, които подготвяме, адекватни на пазара. Наричаме модела „Наука-бизнес-образование“ - той осигурява 100% реализация на пазара на труда със стартова заплата над 1500 лева.

- Имате успешни партньорства и на практика показвате как бизнес и академична институция могат да си сътрудничат. Можете ли да споделите примери?

- Нашият университет работи с бизнеса и това е възможно благодарение на разбирането на нашите партньори, че добро образование може да се получи само когато е в синергия с най-добрите практики в света.

Компаниите ни възлагат множество задачи,

чието решаване често изисква излизане от зоната на комфорт. Именно това е ключът за успешното сътрудничество, защото всеки общ проект е предизвикателство и води до повишаване на качеството на двете страни. Освен с реални казуси компании като „Дънди Прешъс Металс“, „Асарел“, „Елаците-Мед“, „Каолин“ предоставят възможност на нашите студенти да добият практически опит.

Студентските практики в реална среда са част от обучението. Те позволяват на младите специалисти много бързо да се ориентират в техническите новости, които минните компании непрекъснато внедряват. Имаме много отлични студенти, които днес са успешни мениджъри – например почти всички в ръководството на „Дънди Прешъс Металс”.

Дружествата от групата на „Геотехмин” осигуряват стипендиантска програма на студентите ни. Това за младите е не само мост между теорията и практиката, но и житейска школа за работа в екип и развитие на нови умения. Успешно стартирахме и проект „Студентски практики – фаза 2“. Той дава възможност студентите да

практикуват професия в реална работна среда,

което допринася за директен диалог между образованието и бизнеса, между теорията и практиката.

Моделът на дуалното образование е друга успешна форма на интеграция между бизнеса и МГУ, която вече реално дава резултати.

- Съобразени ли са с програмите и преподаването с изискванията на настоящето?

- Нашите учебни програми са създадени на база изискванията на минерално–суровинната индустрия. Те се осъвременяват своевременно и са в унисон с тенденциите на световния бизнес. Стремим се да подаваме на нашите партньори кадри, които са готови за предизвикателството да работят в динамична среда. Фактът, че над 90 % от нашите студенти намират реализация в бранша, означава, че сме на прав път.

- Могат ли студенти и преподаватели да работят по реални казуси на индустриите?

- Съвместните проекти на нашите преподаватели с компаниите дават възможност да се вкарат проблемите, които те решават, в учебните зали и лаборатории и студентите да участват пряко в преодоляването им.

Благодарение на подкрепата на „Дънди Прешъс Металс“ разполагаме с

най-модерната в Европа лаборатория

за минно проектиране, която позволява едновременно да се разработват десет проекта от кота нула до биологична рекултивация на даден рудник. Вече имаме реализирани няколко международни проекта в тази област, разработени от екипи, включващи преподаватели, млади учени, докторанти и студенти.

- Имат ли бъдеще студентите, които се обучават и дипломират при вас?

- Неслучайно в началото на 2020 г. в класацията на българските университети МГУ беше отличен като лидер в професионално направление „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“. Какво означава това? Завършилите млади хора ще могат да стартират с голяма перспектива за кариерно развитие, с висока стартова заплата и сигурност на работното място.

- Как стои МГУ на международната сцена? Какви възможности предлагате на своите студенти?

- МГУ работи за създаване на мрежа от сродни европейски университети. Международните контакти на МГУ са много активни с университети от целия свят. Това според нас е ключът към успешното развитие. Имаме двустранни договори за сътрудничество. Участваме в международната академична мрежа с много университети от Европа и други континенти.

На всеки наш студент се предоставя възможност да кандидатства за период на обучение от 3 до 10 месеца в друга страна. Поддържаме активни контакти с престижни минни университети в Испания, Португалия, Русия, Румъния, Гърция, Германия, Австрия и много други.

Предоставяме възможности за различни форми на мобилност и по програми на Европейския съюз, например Еразъм+, ежегодни летни международни училища и други.

МГУ е един от инициаторите на подписания Меморандум за разбирателство за международно сътрудничество в минната наука и технологии между 58 университета от 39 страни с постоянна международна платформа, наречена „Световен форум на университети за устойчиво развитие“. Всеки наш студент, ако желае, може да проведе част от практическото си и теоретично обучение

в престижен европейски университет,

който е наш партньор, да участва в международни образователни и научноизследователски проекти и др.

- Какво бихте пожелали на студентите, преподавателите и партньорите си?

- На първокурсниците пожелавам успешен път и амбиция в новия свят, който ще изграждат. На всички студенти: нека не ви напускат ентусиазмът и стремежът, с разгарящ устрем на силите да постигнете още по-високи върхове на поставените си цели в образованието. На преподавателите пожелавам енергия, здраве и успешна работа.

На партньорите бих искал да благодаря за креативното и ползотворно сътрудничество, за високия професионализъм и нестихващ ентусиазъм за работа със студенти и преподаватели и да пожелая просперитет и успех.