България и Китай продължават ползотворното си сътрудничество в образованието и науката

https://www.24chasa.bg/novini/article/9064391 www.24chasa.bg
СНИМКИ: Радио Китай

В интервю за Радио Китай доц.д-р Антония Цанкова, ръководител на Катедра „Китаистика” към Софийския университет „Св. Климент Охридски, разказва за новия съвместен проект между най-реномираните университети в двете страни – Софийския и Пекинския, за уникалността и новите възможности на дигиталното висше образование, както и за някои онлайн събития, организирани от Институт „Конфуций” в София по време на пандемията COVID-19.

ВИЗИТКА

Доц. д-р Антония Цанкова е ръководител на катедра „Китаистика“ към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, както и ръководител на магистърската програма „Междукултурна комуникация и превод с китайски и български език” към същата катедра. Магистърската програма представлява съвместен проект между най-голямото и най-старо българско висше учебно заведение – Софийския университет и високо реномирания Пекински унивеститет за чужди езици, в който се намира единствената в Китай катедра по Българистика. Освен преподавател и изследовател, експерт в различни области на китаистиката и преводач, доц. Цанкова е автор и на редица учебници и книги, известни вече не само в България и Китай, но и в световната китаистика. Тя публикува постоянно и актуални статии, рецензии, анализи и други материали в различни научни издания, в които представя изследвания по лингвистика и история на китайския език, методика на преподаването на китайския език и въпроси на превода между китайски и български език. Нейните трудове са търсени както от студенти и преподаватели, така и от специалисти по китаиски език и изтокознание, също така от любители на Китай и китайската култура.

Въпрос: Моля да ни разкажете повече за магистърската програма „Междукултурна комуникация и превод с китайски и български език“, на която Вие сте ръководител?

А.Ц. Това е съвместна програма на катедра „Китаистика“ във Факултета по класически и нови филологии на СУ „Св. Климент Охридски“ и катедра „Българистика“ в Пекинския университет за чужди езици. Тя се провежда в два варианта на обучение:

• Четирисеместриално обучение, съответно 2 семестъра в катедра „Китаистика“ към СУ „Св. Климент Охридски“ и 2 семестъра в катедра „Българистика“ в Пекинския университет за чужди езици. Успешно завършилите програмата получават обща диплома на СУ „Св. Климент Охридски“ и Пекинския университет за чужди езици, с професионална квалификация „Преводач с китайски и български език и специалист по междукултурна комуникация“;

• Двусеместриално обучение в катедра „Китаистика“ към СУ „Св. Климент Охридски“: Успешно завършилите програмата получават диплома от СУ „Св. Климент Охридски“ и професионална квалификация „Преводач с китайски и български език“.

Въпрос: Кои са акцентите в тази програма в Софийския университет и какви са разликите с програмата в Пекинския университет?

А.Ц. При обучението в СУ „Св. Климент Охридски“ основен акцент в преподаването представлява преводът от китайски на български език, а обучението в Пекинския университет за чужди езици се фокусира главно върху обратния превод от български на китайски език. Магистрантите се обучават в смесени групи от български и китайски студенти, което дава възможност за взаимно обучение при превода от и на роден език и интеркултурна комуникация в международна среда. Курсът на обучение е ориентиран основно към овладяване на практически умения и развиване на необходимите професионални техники по писмен и устен превод, но тя включва също така общотеоретични и профилиращи дисциплини по съпоставително езикознание, теория на превода, интеркултурна комуникация и медиация и други дисциплини, осигуряващи високо академично ниво на програмата и възможност за продължаване на обучението за придобиване на научна степен „доктор“. Програмата предлага паралелни курсове по практически китайски език и практически български език за напреднали, съответно за българските и китайските студенти, с цел надграждане на езиковите компетенции по чужд език и по-ефективна подготовка за осъществяването на двустранен превод. Практическите занятия по писмен превод обхващат различни области на преводната литература - художествен превод (на проза и поезия), превод на публицистичен, административен, икономически, обществено-политически, юридически, научно-технически и други текстове, с възможности за специализация чрез определени избираеми дисциплини. Програмата предоставя широки възможности за преводаческа подготовка и практика чрез максимално близки до реалните условия на превод симулации и асистенции, стажове и участия в реални събития с превод.

Въпрос: Какви са условията за прием по програмата в СУ „Климент Охридски”?

А.Ц. Студентите се обучават в магистърската програма при условията за прием по държавна поръчка, с осигурени възможности за ползване на държавна стипендия за едногодишния модул в Пекинския университет за чужди езици. Студентите, които вече са придобили образователно-квалификационна степен „магистър“, могат да кандидатстват за платено обучение в програмата.

Въпрос: Моля да ни разкажете повече за последните Ваши книги и публикации, свързани с китайския език, превода, китайската култура, българо-китайските отношения?

А.Ц. През последните две години направихме с колеги и издателството „Изток-Запад“ първото адаптирано и допълнено издание на учебник по китайски език, предназначен за българи, разработен на основата на утвърдената серия учебни пособия Discover China, издадена от Macmillan Publishers Ltd. и Foreign Language Teaching and Research Press. Учебното пособие е разработено специално за младежи и прилага комуникативен подход в обучението, поставя се акцент върху работата по двойки и в групи, а също и върху широк спектър от упражнения за говорене и слушане, което помага на обучаващите се да развиват реални и приложими умения за общуване на китайски език. До сега са издадени два тома на учебното пособие, като цялата серия е четири тома, всеки от тях включва учебник, учебна тетрадка, аудио-дискове. Налична е и онлайн платформа със свободен достъп, включваща помагала за учителя, тестове за оценяване, викторини по отделните раздели и допълнителни листове за упражнения по йероглифика.

Преди няколко години беше издадена научната монография „Морфологична система на съвременния китайски език. Части на речта и функционално-семантични категории“. В нея е представена цялостно морфологичната система на съвременния китайски език, разглеждат се актуалните теоретични въпроси за относимостта на основните понятийни категории от класическото езикознание като морфема, дума, части на речта, граматични категории и др. спрямо специфичните реалии на китайския език. В монографията се описват семантичните и граматични характеристики на класовете от думи в китайския език, техните функционално-семантични подкласове и специфични категории. Книгата е подходяща както за изследователи в областта на китайската лингвистика, общото и сравнително езикознание, така и като пособие за преподаване и изучаване на граматиката на съвременния китайски език.

Въпрос: Предстои откриването на учебната година в най-старото българско висше учебно заведение – Софийския университет. Какво е по-различното през настоящата година във връзка с наложените извънредни мерки по повод пандемията COVID-19 и какво отражение ще дадат те върху начина на обучение на студентите? Как преподаватели и студенти приемат тези мерки?

А.Ц. Настоящата епидемиологична ситуация наистина представлява сериозно предизвикателство пред образователната система. В Софийския университет бяха въведени мерки, които да могат разумно да балансират ползите и рисковете от различните форми на обучение, при което се отчитат специфичните нужди на отделните факултети, образователни направления и специалности. Във Факултета по класически и нови филологии присъствено ще се обучават само студентите от първи курс, а останалите курсове продължават на онлайн обучение, за да се избегне твърде голямото струпване на хора в сградите и аудиториите на университета, като при това се залага на усъвършенстване на методите в дистанционното обучение.

Въпрос: Вие работите също така и с Институт „Конфуций” в София и колегите от Китай, моля да споделите какви са последните инициативи на този единствен по рода си институт, отново в контекста на мерките срещу коронавируса. Ако има и конкретни примери, моля да ни запознаете с някои от тях?

А.Ц. Да, работим в сътрудничество и с Институт Конфуций в София, който също адаптира дейностите и проектите си към новата епидемиологична обстановка. Част от езиковите курсове към Инситтута се провеждат онлайн, а проектите са насочени главно към работа в дигитална среда. Един от последните примери в това направление е проектът за серия онлайн семинари за китайската култура, предназначен за широк кръг онлайн участници.

Въпрос: През миналата година бе отбелязана 70-годишнината от установяване на дипломатическите отношения между България и Китай, бяха организирани много събития и участия в двустранни икономически, културни, образователни и бизнес инициативи. Бе отбелязан и един от върховете на българо-китайското сътрудничество. Бихте ли споделили Вашето мнение за бъдещето на тези отношения, по-специално в областта на образованието и културата?

А.Ц. 70-годишният юбилей от установяване на дипломатическите отношения между България и Китай беше наистина отбелязан с множество събития и съвместни инициативи в различни области. Несъмнено кулминацията на тази поредица от събития отбеляза държавното посещение на Президента на Република България Румен Радев в Китай. По време на посещението лидерите на двете страни се договориха за издигане на двустранните отношения до ниво на стратегическо партньорство, бяха обсъдени въпроси за задълбочаване на сътрудничеството в различни сфери, включително в областта на образованието и културата. Мисля, че отношенията между двете страни имат много добри перспективи и възможности, но за сега конкретните резултати в практическото сътрудничество са под реалните възможности. В момента, в условията на пандемия е затруднено осъществяването на много инициативи и регулярни контакти в международен план. Надявам се въпреки тези трудности да успяваме да поддържаме и развиваме двустранните отношения и партньорство, особено в нашата професионална област на образованието и науката.

Разговора проведе Ивета Балевска

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Доверието към ВАР, меко казано, се разклати в Италия и предизвика гневни реакции, след като цели три гола на Алваро Мората във вратата на "Барселона" бяха отменени. В мач от груповата фаза в Шампионската лига каталунците победиха като гост "Ювентус" с 2:0 с голове на Дембеле и Меси. Мората записа хеттрик от отменени голове от позиция на засада

Арсен Венгер, който в момента работи като директор в отдела за развитие на футбола във ФИФА, се обяви против създаването на Европейска суперлига. Според легендарния мениджър на "Арсенал" подобен турнир би заличил английската Висша лига. "Висшата лига сега има превъзходство пред останалите първенства в Европа - коментира Венгер

Щатният досега изпълнител на дузпи в "Челси" Жоржиньо най-вероятно ще бъде лишен от тази привилегия. За това намекна мениджърът Франк Лампард след успеха с 4:0 при гостуването на "Краснодар". Италианският национал пропусна наказателен удар в в 14-ата минута, като това му се случва за втори път от началото на сезона