Бюджетът все още има излишък - 890,8 млн. лв.

https://www.24chasa.bg/novini/article/9070434 www.24chasa.bg

На база на предварителни данни и оценки по консолидираната фискална програма в края на септември се очаква излишък от 890,8 млн. лв., което е 0,8 % от прогнозния БВП. Това съобщиха в сряда от финансовото министерство. През месеца са изплатени по-високи инвестиционни разходи, свързани с инфраструктурни проекти, по мярката 60/40 и други.

Приходите към септември се очаква да бъдат в размер на 32,399 млрд. лв. - 73% от актуализирания годишен разчет. Съпоставени със същия период на 2019 г. данъчните и неданъчните приходи по консолидираната фискална програма към септември 2020 г. се свиват със 763,1 млн. лв., докато постъпленията от помощи нарастват с 362,9 млн. лева. През последните месеци се наблюдавало плавно подобрение при основните данъци, с което постепенно се компенсирало натрупаното забавяне през първите месеци след избухването на пандемията.

Разходите по консолидираната фискална програма, включително вноската в бюджета на ЕС са 31,508 млрд. лв., което е 65,8% от предвиденото. За сравнение разходите към септември 2019 г. бяха в размер на 31,539 млрд. лева.

При съпоставката със същия период на предходната година следвало да се има предвид ефектът от разходите по реализирането на проекта за придобиване на нови самолети за българските ВВС, които са с еднократен характер.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към края на септември от централния бюджет, е 890,9 млн. лв.