Поне 1 милиард евро ще управлява новата агенция за научни изследвания

https://www.24chasa.bg/novini/article/9130776 www.24chasa.bg
Томислав Дончев

Eкипът ѝ тепърва ще се набира

Държавната агенция за научни изследвания, която бе създадена с решение на кабинета в средата на септември, ще управлява бюджет от 1,041 млрд. евро. Това, както и ангажиментите на новото ведомство, се разбира от писмен отговор на вицепремиера Томислав Дончев на депутатско питане и разговор на “24 часа” с председателя на агенцията Мартин Дановски.

Мартин Дановски
Мартин Дановски

Сумата се получава от разместване на бюджетите по три съществуващи оперативни програми, парите от които се обединяват в Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация, която ще действа от новия програмен период и ще е един от инструментите, с които агенцията ще оперира.

От Оперативна програма “Наука и образование”, която остава само за образование през новия програмен период, към новия стратегически документ се прехвърлят 311 млн. евро.

От ОПИК (сегашната “Иновации и конкурентоспособност”) към новата програма се пренасочват 308 млн. евро, които ще са само в областта на иновациите за предприятията. От “Електронно управление” пък се пренасочват 264 млн. лв. Така сумата става 833 млн. евро, а заедно с националното съфинансиране става 1,041 млрд. евро.

В отговора си вицепремиерът посочва, че приоритетна цел на агенцията е изграждането и управлението на националната научноизследователска иновационна екосистема. Ще бъдат привличани млади учени и таланти от страната и чужбина.

“Освен програмата други инструменти на новосъздадената агенция ще бъдат и някои съществуващи инструменти като Националния иновационен фонд и Фонда за научни изследвания, които в подходящ момент и форма биха могли да бъдат управлявани от агенцията”, заяви пред “24 часа” председателят ѝ Мартин Дановски.

В средата на ноември се очаква кабинетът да одобри правилника за устройство и бюджета на ведомството, след което ще започне същинската работа и приемането на първите проекти, които ще се финансират.

По думите на председателя амбицията е агенцията да проектира и създаде и допълнителни инструменти, особено такива с източници от централни европейски програми и фондове за подпомагане научните изследвания и иновации.

Новата държавна агенция ще изгражда и развива иновационната екосистема и връзката ѝ с научно-изследователската система, а част от ключовите ѝ дейности ще бъде развитието на политики и стратегическо планиране, нормативна среда за иновации, модели за трансфер на технологии, анализи и програмиране на различни методически и финансови инструменти, както и изграждане на мрежи за взаимодействие между наука, образование и бизнес, интернационализация на българския потенциал за изследвания и иновации, каза още Дановски.

Агенцията е структурирана към Министерския съвет и е част от държавната администрация на най-високо ниво, допълни той.

Към екипа ѝ се очаква частично да се присъединят експерти от министерствата на икономиката и на образованието и науката, както и от ресорните им оперативни програми. За да изгради капацитет и връзка с реалния сектор, агенцията ще трябва да привлече и допълнително от пазара специалисти в областите на научните изследвания, иновациите, трансфера на технологии и бизнес. Целта е тя да се превърне в модерна и професионална структура.

Точният състав на екипа ѝ ще бъде определен през ноември с решение на правителството. Критериите да подбор на експертите ще са съобразени с няколко закона - за администрацията и за управление на средствата от ЕС.

По данни на последното издание на Innovation Scoreboard България се нарежда на 27-о място от 28 държави-членки на ЕС, по отношение на развитието на иновациите и научните изследвания с равнище на ефективност под 50% от средното за съюза.