Китай прие първия си закон за биобезопасността

https://www.24chasa.bg/novini/article/9132488 www.24chasa.bg

Китай одобри първия си закон за биобезопасността, което според анализаторите е знак за решимостта на страната да засили управлението на биологичните лаборатории и да се справи с проблемите свързани с разпределението на властта и отговорностите между различните държавни органи, които излязоха наяве по време на епидемията от COVID-19.

Законът за биобезопасността бе приет на сесията на ПК на 13-то ОСНП в събота и ще влезе в сила на 15 април 2021 г., предаде Радио Китай. Според закона страната ще изгради 11 основни системи за превенция и контрол на рисковете, която ще включва системи за мониторинг и ранно предупреждение, за споделяне на информация, за реагиране при извънредни ситуации, както и за разследване и проследяване. В новия закон се изясняват отговорностите на съответните местни власти на всички нива в изграждането и подобряването на системата, както и административните санкции и глоби. Например, медицинските институти или техни служители, които скриват, забавят, пропускат или разпространяват лъжлива информация за инфекциозни заболявания, епидемии по животни или растения, или клъстерни заболявания с неизвестна причина, ще получат предупреждение, а директорите на институтите ще бъдат санкционирани и дори временно ще им бъде забранено да практикуват професията си.

Китай се опитва да засили управлението на биобезопасността, а законът има за цел да подобри капацитета на страната в тази сфера и уменията ѝ да се справя с рискове, включително огнища на инфекциозни заболявания и биобезопасността в лабораториите по микробиология, твърдят експертите.