БНР и БНТ отчитат парите си публично

https://www.24chasa.bg/novini/article/9134263 www.24chasa.bg

БНР и БНТ да отчитат парите си публично пред Съвета за електронни медии за всяка изминала година, предвижда промяна на Закона за радиото и телевизията.

Според нея обществените медии ще са задължени да предоставят подробен отчет за източниците и размера на всички приходи, свързани с обществената си мисия, както и за приходите от финансиране на други дейности до 28 февруари на текущата година. Отчетът трябва да съдържа и нетните разходи от извършване на обществената услуга.

Затова промяната на медийния закон предвижда финансирането на обществените медии да се прави по нова методика, според която ще се дават пари за дейностите им по обществената им мисия. Така то ще бъде приведено в съответствие с правилата на държавната помощ, каквото е и европейското изискване. В противен случай е възможно Европейската комисия да поиска възстановяване на държавната помощ от страна на получателя, което включва и лихва.

Промените в закона формулират конкретно обществената мисия на БНТ и БНР, според която те трябва да осигуряват медийни услуги за всички граждани, да създават и разпространяват висококачествена журналистика чрез плурализъм, да съдействат за развитието и популяризирането на българската култура и българския език, да отделят специално внимание на децата и т.н.

Тъй като сред медийните услуги на обществените оператори са включени и тези, които се предоставят в интернет среда, СЕМ ще упражнява надзор и върху тях. Този контрол на съвета обаче няма да засяга другите доставчици на медийни услуги.

Същевременно СЕМ ежегодно ще подготвя и отчети за изпълнение на мисията на обществената услуга от страна на БНТ и БНР, които също ще са публични.

Промените в ЗРТ ще отменят разпоредбите за функционирането на фонд "Радио и телевизия", чрез който би трябвало да се финансират обществените медии. Този фонд така и никога не бе създаден, както и не се събират такси от гражданите за него.

Новият закон ще отмени и принципа за определянето на субсидията на базата на норматив за час програма. В момента един час програма в БНТ струва 1844 лв., а в БНР - 443 лв. Според този норматив бюджетът за телевизията за 2020 г. е 70 907 100 лв., за 2019 г. е бил 67 730 000 лв., а собствените й приходи за миналата година са 6 058 000 лв.

За БНР са дадени 23 787 900 лв. за периода от 1 януари до 31 юли. За тези 7 месеца радиото е получило собствени приходи в размер на 633 187 лв. За 2019 г. бюджетът на БНР е бил 44 994 000 лв., а собствените му приходи - 1 832 413 лв.

Проектът за промяна на медийния закон е написан от работна група, създадена със заповед на министъра на културата, в която влизат представители на СЕМ, БНР, БНТ, Министерството на финансите, Сметната палата и Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО).

Той е публикуван за публично обсъждане днес, 19 октомври, като то ще продължи до 18 ноември.