ЕС отпуска 40 млн. евро за малките и средните предприятия заради кризата

https://www.24chasa.bg/novini/article/9141728 www.24chasa.bg
СНИМКА: Авторката

С 40 милиона евро ЕС подпомага малките и средните предприятия, за да осигурят безопасни условия на труд и нормален работен процес в условията на COVID пандемия.

В края на октомври месец се очаква Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) да отвори за кандидатстване процедура „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“. На конкурентен принцип микро, малките и средните предприятия могат да получат средства за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите с цел създаване на здравословни и безопасни условия на труд в контекста на COVID-19.

Бюджетът по процедурата е в размер на 40 000 000 евро (78 233 200 лв.), който е разпределен по групи сектори и категории предприятия. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 3 000 лева, а максималният размер е 75 000 лева като посочените стойности зависят от категорията предприятие.

Допустими са разходите за осигуряване на колективни средства за защита, оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, включително поставяне на автоматични диспенсери. Може да се кандидатства за осигуряване на безопасна дистанция на работното място –поставяне на прегради, оборудване на машини с цел осигуряване на безконтактно преминаване между отделните помещения чрез монтиране на автоматични врати или осигуряване на автоматично осветление. Приемат се разходи за климатизация и вентилация, която да предотврати циркулацията на вируса – монтиране на нови системи за вентилация и климатизация, поставяне на нови или допълнителни филтри на съществуващи системи, въвеждане на система за наблюдение на качеството на въздуха на закрито чрез безжична сензорна мрежа WSN с уеб интерфейс и др. Осигуряват се условия на работа от разстояние чрез хардуер/софтуер за отдалечен достъп: софтуер за отчитане на дистанционна работа.

В края на октомври се очаква още една процедура по ОПИК, но за осигуряване на оперативен капитал само за малките предприятия с оборот над 500 000 лева с цел преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. За нея също са отделени 40 000 000 евро (78 233 200 лв.), като бюджетът е разделен пропорционално по икономически сектори.

По други две подобни процедури за осигуряване на оперативен капитал микро и малките предприятия можеха да кандидатстват до средата на юни т.г., а средните почти до края август т.г. В момента и двете процедури са в процес на оценка.

Одобрените проекти към 20 октомври по процедурата за подкрепа за микро и малките предприятия с нетни приходи от продажби в размер на поне 30 000 лв. от монтанска област са 170 – 116 бр. в Монтана, 31 бр. в Берковица, 14 бр. в Лом, 3 бр. в Чипровци, по 2 бр. в Брусарци и Вълчедръм и по 1 бр. в Бойчиновци и Вършец. Общо тези предприятия са получили 492 158,58 лв., като всяко едно от тях е можело да кандидатства за между 3 000 и 10 000 лв., съобразно собствения си оборот. Това съобщи управителят на Областния информационен център в Монтана Александрина Здравкова, по време на изнесена приемна на центъра в областния град. Тя допълни, че в момента всички категории предприятия (микро, малки, средни и големи) могат да кандидатстват за изграждане на детски кътове, където да се предлагат почасови занимания за децата на работещите. Процедурата е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 с общ бюджет от 15 000 000 лв., а срокът е до 15 декември т.г.

Отделен ресурс от ОПИК е насочен и към микро, малки и средни фирми, извършващи автобусни превози, и към предприятията, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за който се кандидатства чрез прилагане на схеми за подпомагане съответно от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) и Министерство на туризма. Кандидатстването по процедурата за туристическия бранш приключи вчера.

По всички процедури кандидатстването е само по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН 2020), а самото проектно предложение се финализира и подава от кандидата чрез подписване с електронен подпис.