Централният кооперативен съюз стартира проект с висока социална добавена стойност

https://www.24chasa.bg/novini/article/9149628 www.24chasa.bg

На 22 октомври 2020 г. в София се проведе заседание на Управителния съвет на Централния кооперативен съюз, на което бе даден старт на проект с висока социална добавена стойност. Той е насочен към разширяване на кооперативните дейности и предоставяне на повече и по-качествени мобилни услуги за населението в малки, високопланински и труднодостъпни населени места в различни региони на страната. Решението бе взето още през май, когато Управителният съвет подкрепи единодушно предложението ЦКС да закупи десет високопроходими мобилни магазини и един здравен автомобил, с помощта на които кооперативните организации да се справят с предизвикателствата в резултат на пандемията от COVID-19.

Преди самото заседание членовете на Управителния, Председателския и Контролния съвет имаха възможност да разгледат новите мобилни обекти и новата иновативна „ледена“ пързалка, която е изградена на територията на Супермаркет КООП в софийския квартал „Красна поляна”. Тя е със синтетично покритие и ще радва любителите на кънките от всички възрасти целогодишно.

Мобилните услуги - кооперативният отговор на пандемията

Справяйки се с предизвикателствата на пандемията в първите месеци на тази година, кооперативните организации в цялата страна доказаха, че независимо от трудностите и ограниченията продължават да поставят в центъра на кооперативния бизнес хората и техните потребности. И в най-трудните месеци кооперативните търговски обекти продължиха да работят и да снабдяват с основни стоки и храни своите клиенти дори и в най-малките и все по-изолирани населени места – там, където няма други търговци. Живеещите в тези населени места разбраха, че могат да разчитат на кооперациите, че в България все още има бизнес, който е обърнат с лице към тях, и това е кооперативният бизнес.

За да оправдаят това доверие и да продължат да се грижат за семействата на своите членове и потребителите в условията на задълбочаваща се здравна и икономическа криза, кооперативните организации и Централният кооперативен съюз направиха първата крачка в нова за тях посока – организиране на търговска дейност чрез мобилни магазини и предоставяне на мобилна здравна помощ.

Като структура с национална значимост и партньор на държавата и органите за местно самоуправление Централният кооперативен съюз закупи 10 високопроходими мобилни търговски обекта и мобилен здравен обект. С тях в първия етап на проекта кооперативните съюзи ще обслужват населени места в девет области: София, Пловдив, Русе, Ловеч, Шумен, Бургас, Варна, Кърджали и Пазарджик.

Мобилните обекти КООП ще осигуряват основни хранителни стоки и стоки от първа необходимост в малки, средни и високопланински населени места, където няма постоянен търговски обект или неговото функциониране е затруднено. Те ще бъдат използвани за гъвкави и безопасни доставки до хората в условията на пандемия и ограничаване на социалните контакти в средните и големи населени места.

Техническите характеристики на автомобилите ги правят подходящи за мобилна търговия и в планинските и труднодостъпни селища дори и в условията на усложнена зимна обстановка.

Специализираният медицински автомобил е оборудван с апаратура за спешна помощ и за мобилни медицински услуги в кардиологията, неврологията, ендокринологията и вътрешните болести, за експресни изследвания на кръвна захар, преместване и придвижване на пациенти, педиатрична помощ и други. Той е предоставен за ползване от висококвалифицирания екип на кооперативния балнеокомплекс „Здраве“ в Банкя. С автомобила екипът ще оказва специализирани услуги по диагностика и лечение в населени места, в които не се предлага медицинска помощ.

Освен с оборудването във високопроходимия автомобил екипът разполага с последно поколение мобилна ултразвукова апаратура Accusion S2000 Siemens, която е първата по рода си в България. В негова помощ е и новата лаборатория на СБР „Здраве“ в Банкя, която има възможност в рамките на един час да изследва COVID-19, всички видове грип, хепатит А, В и С, стафилококови инфекции и други заболявания. Лабораторията е в процедурата по акредитация.

Социална добавена стойност и устойчивост на кооперативния бизнес

Успешното реализиране на проекта ще доведе до разширява на териториалния обхват и броя на хората, които имат регулярен достъп до качествени основни хранителни стоки и стоки за бита на достъпни и неспекулативни цени.

Възможностите за надграждане и разширяване на мобилните услуги повишава допълнително социалната добавена стойност на кооперативния бизнес. За мобилните магазини разширяването на дейността е свързана с включване продукти на биопроизводители и местни земеделски производители, с разпространяването на печатни издания и други.

В мобилната здравна помощ следващата крачка е свързана с телемедицината и възможностите чрез мобилните здравни устройства тип гривна да се получава основна и много важна информация за сърдечната дейност, кръвното налягане, нивото на кръвната захар, която постъпва в медицинския контактен център на кооперативния балнеокомплекс „Здраве“ в Банкя. По този начин можем да се грижим по-ефективно за самотноживеещи и трудноподвижни възрастни хора, за хора в неравностойно положение, за хора с нужда от периодичен лекарски надзор и съвет, за живеещите в отдалечени и труднодостъпни населени места.

130 години кооперативно движение в България

По време на своето заседание Управителният съвет на ЦКС отбеляза тържествено 130-ата годишнина от началото на кооперативното движение в България.

За приноса им в съхраняване на кооперативните принципи и ценности и в чест на надвековната годишнина на членовете на Управителния, Контролния и Председателския съвет на Централния кооперативен съюз бяха връчени юбилейни знаци „130 години кооперативно движение в България“.