„Национална младежка мрежа“ представи резултатите от кампания „Бъди НЕзависим

https://www.24chasa.bg/novini/article/9168438 www.24chasa.bg

На 26.10.2020 се проведе заключителната пресконференция на Сдружение „Национална младежка мрежа“ по повод приключването на информационна кампания „Бъди НЕзависим“.

Програмата цели популяризиране и насърчаване на политики за младите хора с цел подобряване качеството им на живот и на условията за успех на всеки един от тях чрез устойчиви механизми за инвестиране в младежта като значим социален капитал и за мобилизиране на потенциала им в развитието и просперитета на страната ни.

По време на пресконференцията бяха представени резултати от информационната кампания по проекта целящ превенция на различни форми на зависимост при младите. По време на проекта Сдружението разпространи информационни материали в печатни медии, интернет медии, телевизия и чрез радио спотове. Цялостната информационна кампания имаше за цел да покаже живота без зависимости, с акцент върху ценността и важността на личността, помощта от околните и видовете професионална помощ. Изпълнението на кампанията даде гласност на проблема и подпомогна създаването на условия за изграждане на социално отговорно поведение чрез насърчаване на здравословен начин на живот и превенция на различни форми на зависимости сред младите хора.

Кампанията е финансирана по Националната програмата за изпълнение на младежки дейности по чл. 10 А от Закона за хазарта, която се осъществява от Министерството на младежта и спорта.