Законът за личния фалит внесен, съдът ще пази длъжници от кредитори (Обзор)

https://www.24chasa.bg/novini/article/9169291 www.24chasa.bg
Законът за личния фалит е втората крачка за премахване на вечния длъжник. Миналата година от ВМРО предложиха и 10-годишна абсолютна давност за задълженията на физическите лица, която бе приета на първо четене.

За 5 г. спират производствата и начисляването на лихви

Длъжници по необезпечени кредити, изпаднали в неплатежоспособност, да могат да искат защита от съда. Това предвижда проект на закон за защита на физическите лица при неплатежоспособност, който в четвъртък “Обединени патриоти” внесоха в деловодството на парламента.

Новият закон цели да премахне фигурата на т.нар. вечен длъжник. Защита от съда ще могат да искат всички добросъвестни платци, когато

в продължение

на 3 месеца

не са могли да

плащат едно или

повече парични

задължения

на обща стойност не по-малко от 5 минимални работни заплати.

Защитени ще са и тези, които имат едно или повече задължения с общ размер до 200 хил. лв. и представят на разположение на кредиторите си за удовлетворяване на вземанията им цялото си имущество и бъдещите доходи за 5 г., с изключение на несеквестируемите вещи и доходи.

Съдът ще може да поставя под защита и закъсали със задължение над 200 хил. лв., когато

неплатежо-

способността е

настъпила по

обективни причини

и интересите на неговите кредитори обуславят поставянето му под защита, предвижда проектът.

За целта длъжниците ще трябва да направят искане за защита до районния съд по настоящия им адрес, към което да приложат декларация за притежаваните недвижими вещи и тяхната данъчна стойност, парични средства в брой и банкови сметки, участия в търговски дружества, доходите за последните 3 г., информация за кредиторите и т.н.

Длъжниците ще имат право на

безплатна правна

помощ,

няма да дължат и държавни такси в производството. Ако обаче се окажат недобросъвестни, ще плащат всички направени разноски.

Всеки, поискал производство по закона, се вкарва в регистър към Агенцията по вписванията. Съдът трябва до 1 месец да излезе с решение по искането на защитата. Ако то е одобрено, ще спрат всички производства срещу длъжника и начисляването на лихви и неустойки.

Защитата от съда ще се дава за пет години, като през това време длъжникът ще трябва да внася в специално отворена за целта сметка всички доходи, които получава над несеквестируемия (минималната сума, защитена от закона, която не може да се запорира). Ако след изтичането на 5-годишната защита от съда задълженията още не са изплатени изцяло, остатъкът ще се опрощава.