88% от учениците влизали редовно в онлайн часовете (Графики)

https://www.24chasa.bg/novini/article/9173452 www.24chasa.bg
АСЕНКА ХРИСТОВА

Децата са отделяли повече време за учене, смятат половината родители

Около 88% от учениците са участвали сравнително редовно в учебните занятия - всеки ден или през повечето дни, докато те се провеждаха онлайн през пролетта заради пандемията от COVID-19. Най-редовни са били учениците от V до VIII клас, а сравнително по-нередовни - тези от XI и XII клас.

Това сочи проучване на Института за изследвания в образованието с шеф Асенка Христова. Оценката на онлайн обучението, с което завърши учебната 2019/2020 г., е направена по поръчка на МОН. Изследването е осъществено в края на миналата учебна година и обхваща 135 училища от цялата страна. В него са участвали 4448 ученици от V до XII клас, 5403 родители, 1885 учители и 135 директори.

76% от родителите са обявили, че децата им са били всеки ден в онлайн часовете. На 4% от тях малчуганите са се включвали понякога, а на още 2% - много рядко.

1/5 от учителите дори отчитат по-висока мотивация и ангажираност на учениците с ученето от разстояние в сравнение с присъственото обучение. Половината от учителите обаче посочват, че част от възпитаниците им често не са оставали докрай в онлайн часовете. 40% от педагозите посочват, че в часовете им редовно е имало отсъстващи деца.

Средно по 5 часа на ден са прекарвали учениците пред екрана на електронно устройство, за да учат. А почти 39% са тези, които са отделяли повече от 6 часа дневно, сред тях са учениците от VIII и IX клас.

Около 69% от родителите смятат, че учителите са успели да преподават в електронна среда по разбираем начин. Около 2/3 от тях определят като успешни усилията на учителите да мотивират детето им да учи. Същевременно на въпроса от кого са получавали подкрепа при затруднения по време на онлайн обучението всички деца са посочили родителите си, а само 40% - и своите учители.

Повече време за уроците са отделяли учениците от I до IV клас и тези в V и IX клас. Най-малко време в онлайн учене са инвестирали 12-окласниците.

Децата са отделяли повече време за учене при онлайна, смятат пък половината родители. 44% от тях посочват, че детето им е получавало повече домашни. Същевременно родителите като цяло смятат, че децата им по-скоро не са успели да усвоят материала в същата степен, както при присъствие в класната стая. 58% от тях са скептични дали обучението е било толкова ефективно. За 29% ефективността при двете форми е еднаква.

36% от педагозите определят ученето през този период като пълноценно. 51% са учениците, които са удовлетворени от начина, по който е бил организиран процесът от разстояние.

92% от учениците имат собствен смартфон, а 65% - компютър, и могат да ги използват за учебни цели. Значително по-малък е делът на учениците със собствен компютър и интернет сред тези, чийто майчин език не е български.