България с план за 12 млрд. лв. срещу кризата (Видео, инфографика)

https://www.24chasa.bg/novini/article/9173773 www.24chasa.bg

Парите са извън средствата, които страната ни чака от еврофондове

Над 12 млрд. лв. грантово финансиране и още 9 млрд. във вид на заем може да получи България за изпълнение на националния План за възстановяване и устойчивост, разработен от правителството. Той беше представен от вицепремиера Томислав Дончев онлайн в петък.

Средствата ще дойдат по европейския механизъм за възстановяване и устойчивост, който предвижда обща финансова подкрепа за държавите в ЕС от 750 млрд. евро. Тези пари са извън финансирането, което очакваме от еврофондовете.

Българското правителство е

разработило

проекти по

четири стълба

- “Иновативна България”, “Зелена България”, “Свързана България” и “Справедлива България”. От юли насам всички министерства са изпратили над 100 предложения за проекти за близо 26,5 млрд. лв. Представеният от Дончев план не е окончателен, а покана за дискусия, която може да продължи до декември, когато предложението на България трябва да се представи пред ЕК.

2,432 млрд. лв. са отделени за “Иновативна България”. Тук

акценти са

образование,

научни

изследвания,

иновации

и интелигентна индустрия. С 650 млн. лв. до 2023 г. ще се изгради образователна STEM среда - обучение чрез методите на науката, технологиите, инженерството и математиката. Това значи, че 1680 училища ще се оборудват с такива кабинети, електронно обучение, виртуални класни стаи.

Със 70 млн. лв. ще се изградят центрове за личностно развитие, а със 711,9 млн. ще се модернизират 750 училища и 450 детски градини, както и студентски общежития.

Иновациите ще бъдат стимулирани чрез мрежа от изследователски университети, цифрови иновационни хъбове и др. Заделени за това са 410 млн. лв.

Специален фонд с 490 млн. лв. ще привлича стратегически инвеститори в индустриалните паркове, а със 100 млн. ще се стимулира кръговата икономика.

Най-голям ресурс -

4,5 млрд. лв.,

ще бъдат

насочени към

“Зелена

България”

за устойчивото управление на природните ресурси. 3 млрд. са за енергийна ефективност на жилищни, общински, промишлени сгради. Не става дума само за саниране, а и за слънчеви колектори, фотоволтаици, хидропомпи и др.

511 млн. лв. ще се инвестират в ЕСО за дигитализирано електроразпределение и умни мрежи. 38 млн. лв. са за опазване на защитените зони от “Натура 2000”. 102 млн. лв. има за дигитално земеделие. За намаляване на загубата на вода и ефективно напояване е планиран ресурс от 848 млн. лв. Ще бъде създаден и национален фонд за декарбонизация на икономиката.

“Свързана България” предвижда повишаване на конкурентоспособността на регионалните икономики, подобряване на транспортната и цифровата свързаност. Тук има заделени 2,675 млрд. лв.

1 млрд. от тях ще дигитализират управлението на трафика на железниците, ще се създадат системи за безопасност, за енергийна ефективност. С 1/3 от парите ще се закупат нови влакове.

С 575 млн. лв. ще се поднови ВиК мрежата, ще се изградят пречиствателни станции. Планирана е цифровизация за ефективно управление на водите, както и изграждане на

единна система

за координация

на държавните

структури

при бедствия,

опазване на обществения ред, борба с престъпността. Цифровата инфраструктура ще обхване цялата страна с 806 млн. лв.

Подобряването на бизнес средата, здравеопазването и социалното включване са обхванати в “Справедлива България”. За тези цели са предвидени 2,55 млрд. лв.

В първото направление се набляга на модернизирането на администрацията. Информационна система ще бъде внедрена в административните съдилища, които ще могат да обменят информация, страните по делата ще се призовават електронно, съдебни заседания ще могат да се провеждат онлайн. Това ще стане с 23 млн. лв.

Електронн услуги и правосъдие за гражданите ще се доразвият с 1,5 млн. лв., както и информационната система на съдилищата - с 53 млн. лв.

169 млн. отиват за национална интелигентна система с цел превенция и анализ на информация в сферата на обществената безопасност и надграждане на системата за противодействие на корупцията сред служителите на МВР, повишаване на прозрачността при обслужване на гражданите.

Регистрите в администрацията ще се дигитализират със 150 млн. лв. Става въпрос за Агенцията по вписванията, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, НСИ и др. Със 192 млн. лв. ще се изгради система за електронна идентификация и персонализация в личните документи.

Обърнато е внимание и на социалните мерки. За закриване на домове за стари хора и създаването на подходящи институции за грижа за тях са заделени 755 млн. лв. За възрастните е предвидено и дигитално обучение с 80 млн. лв. Със 150 млн. ще се улесни достъпът на хората с увреждания - чрез софтуери, адаптирани превозни средства, технически и медицински устройства и др.

Социалните предприятия ще бъдат подпомогнати с 21,5 млн. лв. Музеите и библиотеките ще се дигитализират със 120 млн. лв.

Болниците ще

трябва да се

модернизират

и оборудват с иновативни технологии. 780 млн. лв. са предвидени за това и за квалификация на персонала. Застъпено е развитието на психиатричната помощ, на Медицинския институт на МВР, на системата за спешни повиквания.

Краен срок за изпълнението на всички тези проекти е 2026 г., като 2/3 от ресурса трябва да са договорени през първите 2 години.

“Целта на плана е достъп до допълнително финансиране, за да се укрепят всички публични звена в държавата и да се намери изход от икономическата криза, дългосрочни предпоставки за растеж, реформи. Това не са просто едни нови пари към сегашните оперативни програми, а уникална възможност за огромни инвестиции за основните нужди на България. Планът означава, че през следващите 6 години следва да се инвестира поне 2 млрд. лв. на година и би удвоил обема на публичните инвестиции в страната”, обобщи Дончев.