Решенията на Петия пленум на ККП ще повлияят върху всички аспекти на живота в Китай и по света

https://www.24chasa.bg/novini/article/9174829 www.24chasa.bg
Професор Нако Стефанов СНИМКА: Радио Китай

Това е мнението на българския професор Нако Стефанов - доктор на философските науки и доктор по история, експерт по икономика и управление и специалист по Източна Азия, което той представи в кратко интервю за Радио Китай.

Въпрос: Какво влияние ще окажат решенията на Петия пленум на ККП върху икономическия, политически и обществен живот в Китай? Какви са основните цели и задачи на Петия пленум на 19-ти конгрес на ККП?

Отговор: Несъмнено Петият пленум на 19 конгрес на ККП предполага вземането на важни решения, които ще повлияят на всички аспекти на социален, политически и икономически живот на КНР, а именно:

–Решения свързани с разработката на 14-ия петгодишен план за социално-икономическо развитие (2021-2025 г.);

–Решения предвид стартиране на работата по набелязване на дългосрочните цели до 2035 г.;

–Решения имащи отношение към подготовката на отчета по реализацията на 13-ия петгодишен план, включително осъществяването на „сяокан“, т.е. умерено проспериращо общество с масов среден стандарт на живот и ликвидация на бедността в страната.

Въпрос: Как ще се отразят решенията на пленума върху международните отношения на Китай в областта на политиката и икономиката - както с европейските страни, така и със САЩ?

Отговор: В сложните международни турбулентни условия, когато ставаме свидетели на осъществявани срещу КНР търговски, технологически и прочее атаки, за които редица международни анализатори използват такива термини като „търговски война“ и „технологическа война“, Китай определено демонстрира устойчиво развитие.

На фона на ширещите се по целия свят негативни процеси свързани с COVID-19 страната показва успешен пример за справяне с това бедствие. При което е преодолян спадът в икономиката и се отбелязва растеж. На фона на вече започналата глобална социално-икономическа криза постъпателната динамика на КНР формира оптимистичен настрой с глобални измерения. Петият пленум на ЦК на ККП е важно събитие, указващо насоките на тази оптимистична постъпателна динамика на Китай и китайския народ.