С 13,69 млн. лева правят местни фермерски пазари

https://www.24chasa.bg/novini/article/9182221 www.24chasa.bg
До 400 кг малини годишно директни доставки до краен потребител ще могат да предлагат производителите.

Разрешават директни доставки до 2 т домати

Започва прием на проекти по Програмата за развитие на селските райони за подкрепа на местните фермерски пазари и късите вериги на доставка. Безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 16 690 600 лв., съобщиха от земеделското министерство.

По нея ще се подпомогнат създаването, организацията, укрепването и популяризирането на местните пазари и късите вериги на доставка чрез сътрудничество между участниците в тях. По този начин потребителите ще имат възможност да купуват продукти директно от производителите.

За “местни пазари” се смятат тези, които са в радиус 75 км от стопанството на произход на храната. В този район трябва да се осъществява както преработката на продукта, така и продажбата му на крайния потребител. В “къса верига на доставки” пък участват ограничен брой икономически оператори, които са поели ангажимент да си сътрудничат. Те трябва да са посветени на местното икономическо развитие и близките териториални и социални отношения между производители, преработватели и потребители.

Допустимите кандидати по процедурата са юридически лица, регистрирани по Търговския закон, или дружества, учредени по Закона за задълженията и договорите. Те трябва да представят колективен проект за сътрудничество за изграждане и развитие на местен пазар или къса верига.

Максималният размер на субсидията за един проект е 977 600 лв., а минималният - 15 хил. лв. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 1 февруари.

Разрешава се пряката продажба на краен клиент на до 2 тона домати, краставици, корнишони или моркови годишно, предвижда пък наредба за директни доставки на малки количества първични продукти от растителен произход, Тя е пусната за обществено обсъждане до 30 ноември.

Целта на наредбата е при облекчени изисквания да могат да продават законно и по-дребни стопани, които не са регистрирани като земеделски производители по наредба №3.

Стоката обаче трябва да отговаря на изискванията за безопасност и качество. Забранява се предлагането на продукция с видимо загниване. Картофите пък трябва да са цели, без замърсяване от почвата и повреди от вредители. За тях разрешеното количество е до 2,2 тона годишно. Ако картофите се продават насипно, трябва да има табелка с информация за производителя, датата и мястото на добива.

И към дребните стопани има изискване да са преминали предварителни и периодични медицински прегледи, които се изискват за всички, които произвеждат или търгуват с храни. Те трябва да водят записи, в които да има вида на продукта, произведеното количество, колко е доставено до крайния потребител, дата на добива и доставката и др.

Директната доставка на малки количества растителни продукти може да става в административната област, от която е стопанинът, и всички съседни на нея. Стоката се придружава с декларация за съответствие.

При плодовете разрешеното годишно количество за директна доставка е до 2 т дини, 1,1 т ябълки, 1 т праскови, 700 кг кайсии, 650 кг ягоди, 600 кг череши, 400 кг малини, 150 кг орехи и едва 50 кг лешници. Поизводителите на зрял фасул могат да продават на крайни потребители по 150 кг на година, а на леща - 130 кг.