Учители и родители: Как технологиите ще направят уроците по-интересни (Инфографики)

https://www.24chasa.bg/novini/article/9182556 www.24chasa.bg
Асенка Христова

Мащабно проучване показа нивата на готовност опитът от онлайн периода да се използва като двигател за по-качествено образование

Проектът “ Образование 4.0” на вестник “24 часа” и VIVACOM, който стартира през 2018 г., изведе темата за трансформацията на класната стая в синхрон с революцията в дигиталните технологии.
Ползите и предимствата на дигитализацията се доказаха на практика по време на извънредното положение.
На национална конференция по проекта на “24 часа” и VIVACOM “Образование 4.0” през септември, с която стартира вторият кръг от инициативата за дигитализация на българското образование, Асенка Христова представи национално проучване на Института за изследвания на образованието.
Цялостният доклад по проучването вече е готов - ето основното от него.

Учители и родители: Как технологиите ще направят уроците по-интересни (Инфографики)

- 75% от учителите са уверени в способностите си чрез новите технологии да разнообразят уроците си, а 68% - да ги направят по-интересни за учениците. 72% от учителите не се затрудняват при използването на дигиталните технологии.

Учители и родители: Как технологиите ще направят уроците по-интересни (Инфографики)

- Около 69% от родителите пък смятат, че учителите са успели да преподават в електронна среда по разбираем за учениците начин. Около 2/3 от тях казват, че са успешни усилията на учителите да мотивират детето им да се ангажира с ученето по време на онлайн обучението през периода март-юни.

Учители и родители: Как технологиите ще направят уроците по-интересни (Инфографики)

- 89% - значителен дял от директорите на училища, смятат, че натрупаният опит на учители и ученици в обучение от разстояние е предпоставка за развитието на иновативни практики в училището. А 83% посочват, че учителите са мотивирани да използват по-широко дигиталните технологии и в присъственото обучение. В 62% от училищата съществува потенциал за подкрепени от родителите промени в бъдещата организация на учебния процес.
Това са част от изводите от проучване на Института за изследвания в образованието с шеф Асенка Христова. Целта е да се оцени въздействието на обучението от разстояние в електронна среда, проведено в периода март-юни 2020 г., върху ефективността на училищното образование у нас. Изследването е направено в края на учебната 2019/2020 г. и обхваща 135 училища от цялата страна.
В него са
участвали
4448 ученици
от V до XII клас, 5403 родители, 1885 учители и 135 директори.
Много голяма част от учениците у нас имат електронно устройство в дома си, което могат да използват за учебни цели.
92% имат
собствен
смартфон, а 65%
- компютър
Почти 81% от учениците разполагат с постоянен достъп до интернет у дома, което им позволява да учат и да участват в онлайн уроци без технически проблеми и прекъсвания.
Над 80% от родителите в градовете посочват, че детето им разполага със собствено електронно устройство за учебни цели, а в селата – около 66%.
Директорите посочват, че в около половината от училищата (60% в градовете и 49% в селата) са направени целенасочени усилия да се осигурят електронни устройства на нуждаещите се ученици. В около една пета от училищата тези устройства са осигурени чрез дарения.
Преобладаващата част от учителите (91%) имат собствен компютър и постоянен достъп до интернет у дома, който позволява провеждане на онлайн часове без технически прекъсвания.
В 73% от училищата са използвали електронен дневник; 13% са имали собствени образователни платформи, а около половината – абонамент за образователни платформи, подходящи за провеждане на онлайн обучение.
60% от учениците и 55% от родителите твърдят, че не са имали съществени затруднения при работа с технологиите.
Около 88% от учениците са участвали сравнително редовно в учебните занятия – всеки ден или през повечето дни. Най-редовни са били по-малките ученици – от V до VIII клас. Сравнително по-нередовни са били учениците в XI и XII клас.
Учениците са прекарвали пред екрана на електронно устройство за дейности, свързани с учебния процес,
средно около
5 часа на ден
Тези, които са отделяли повече от 6 часа дневно, са почти 39%.
Наблюденията на родителите също показват, че мнозинството от децата са прекарвали средно между 4 и 6 часа в работа с електронните устройства.
Около 77% от учителите са използвали повече образователни ресурси в работата си с учениците, а 72% са имали повече възможности да експериментират с различни методи на преподаване.
Голяма част от учителите са успели да се подготвят и да преминат към обучението от разстояние за много кратък период.
На 42% от
учителите този
процес е отнел
1–2 дни,
за други 36% - между 3 и 5 дни, а само за 4% - повече от 2 седмици.
За мнозинството ученици преминаването към обучение от разстояние е довело до значителна промяна в начина на учене, без обаче това да поражда съществени трудности. Например около 2/3 от учениците успявали самостоятелно да се справят с по-голямата част от задачите за самостоятелна работа, а около половината са доволни от начина, по който е протекъл учебният процес. 59% от родителите смятат, че детето им е успяло да се адаптира бързо към учебния процес от разстояние.
Данните показват, че голяма част от учителите са имали достъп до разнообразни електронни ресурси от различни източници (84%), но и активно са създавали такива (66%).
Учителите най-активно са използвали презентации (83%), видео уроци и други видео ресурси (82%), готови дидактически материали (72%).
Едва една пета от учителите отчитат по-висока мотивация и ангажираност на учениците с ученето от разстояние в сравнение с присъственото обучение.
Въпреки това половината от учителите преценяват, че учениците им са усвоили необходимите нови знания (54%) и умения (68%).
Половината от учениците и родителите и 84% от учителите са удовлетворени от начина, по който е бил организиран и проведен учебният процес от разстояние.
Според директорите, участвали в изследването, един от основните фактори, които са допринесли съществено за ефективното осъществяване на обучението от разстояние, е сътрудничеството между родителите, учителите и училището.
Почти половината от родителите посочват, че са получавали редовна обратна връзка от учителите. 43% от учителите споделят, че са получавали подкрепа в работата си по време на обучението от разстояние от родителите и/или други заинтересовани страни.
Две трети от учителите са удовлетворени в една или друга степен от взаимодействието си с родителите по време на обучението от разстояние, но напълно удовлетворени са едва 20%.
Оценката на 87% от директорите е, че са се справили по-добре с провеждането на обучението от разстояние, отколкото са очаквали в началото при неговото въвеждане. Едва 5% смятат, че постигнатото е под първоначалните им очаквания.
Един от основните фактори за успешното осъществяване на обучението от разстояние, според преценката на директорите, е свободата на работа, която им е била предоставена.
Почти всички (94%) смятат, че възможността да избират сами как да организират учебния процес им е помогнала да се справят по-добре.
Почти две трети от директорите (67%) посочват необходимостта от допълнително обучение за подобряване на уменията за работа с дигитални устройства на учителите.

Учители и родители: Как технологиите ще направят уроците по-интересни (Инфографики)