Ген.-майор д-р Груди Ангелов, началник на Военната академия: Имаме 230% ръст в приема на студенти

https://www.24chasa.bg/novini/article/9217437 www.24chasa.bg

Новата учебна 2020/2021 г. във Военната академия “Георги Стойков Раковски” стартира с 230% увеличение на приетите студенти спрямо предходната учебна година.

Продължи приемът в разкритите пет нови магистърски специалности. Четири са от професионално направление “Национална сигурност” и една от професионално направление “Психология”. От 1 октомври 2019 г. за пръв път Академията започна обучение на студенти по специалността “Сигурност и отбрана” в образователно-квалификационна степен “бакалавър”. На студентите предлагаме и разнообразие от спортни дейности и обучение по чужд език по избор, което се отразява благотворно върху качеството на тяхното образование.

Академията има подписани 47 договора за сътрудничество и взаимодействие с висши училища, институти и научни организации не само в областта на образованието, но и в научните изследвания в сектора за сигурност и отбрана в България.

Във Военната академия са направени редица подобрения на учебно-материалната база. Особено важни са тези, свързани с повишаване на енергийната ефективност и ремонта на третия етаж от Учебния корпус. Може би най-важен за нашите настоящи и бъдещи студенти и слушатели е фактът, че стартира строителството на собствено общежитие. Започна и обновяването на спортния комплекс “Раковски”.

Във връзка с настъпилата пандемична обстановка учебният процес се провежда чрез платформите за дистанционно обучение BLACKBOARD и Office 365.

Академията е утвърдена за издател на тримесечното военнотеоретично списание “Военен журнал”. До момента са публикувани над 130 статии в 15 броя. От април 2018 г. е възстановено военнотеоретичното списание “Българска военна мисъл” - двумесечно онлайн издание на български и английски език.

Традиционно Военната академия е на първо място в професионално направление “Военно дело” в рейтинговата система на висшите училища в България и на второ място в професионално направление “Национална сигурност”.