КЗК разреши "ГеоПост" да има 70% от "Спиди"

https://www.24chasa.bg/novini/article/9228040 www.24chasa.bg
Основните инвестиции на “Спиди” през тази година са в транспортни средства. СНИМКА: Снимка: “24 Часа”

КЗК разреши на френската “ГеоПост” да придобие мажоритарен дял от куриерската фирма “Спиди”. Това става ясно от решение на антимонополната комисия за разрешение на концентрацията между дружествата, което е публикувано на 13 ноември.

"Гео  Пост" е акционер в "Спиди" с 25% от дяловете, иска да придобие още 45 на сто. Френското дружество е холдинг с дружества, които оперират под марката „Ди Пи Ди Груп“ (DPD group), чиято основна стопанска дейност е доставката на малки пакети (пратки с тегло под 31,5 кг.) във и извън Франция. Капиталът на дружеството е над 710 млн. евро.

Спиди“ АД е акционерно дружество, чийто капитал е разделен между "Спиди груп“" АД (65,09%), „ГеоПост“ С.А. (24,81%) и множество физически и юридически лица (10,1%), установява КЗК.

„ГеоПост“ С.А. не упражнява контрол върху предприятия с регистрация в  България, е констатирала комисията. Нотифицираната операция ще се осъществи по силата на упражняване на „Кол опция“, предвидена в Рамков инвестиционен договор  между „ГеоПост“ С.А., „Спиди Груп“ АД и В. Мектупчиян на 22.09.2014 г., както и в изменението му  от 5 юни 2020 г. След упражняването на „Кол опцията“ "Геопост" ще придобие допълнително 45% от акциите на „Спиди“ АД, като неговото акционерно участие ще достигне 70% от капитала, се казва в решението на КЗК.

Антимонополната комисия се е допитала до конкурентите на "Спиди" и е решила, че няма концентрация и разрешава сделката по придобиване на контрола от френската компания.  

Тъй като „Спиди“ АД е публично дружество, в срок от 14
дни от приключването на горепосочената покупка на акции от страна на „ГеоПост“, уведомителят, като акционер със 70% от капитала на „Спиди“, може да регистрира търгово предложение (Задължително търгово предложение) към всички миноритарни акционери, собственици на акции с право на глас в „Спиди“ АД, за да закупи техните
акции. 

Ако в резултат на това „ГеоПост“ придобие поне 95% от акциите в капитала на „Спиди“ АД, дружеството ще има право да отправи предложение за закупуване на оставащите 5% от акциите от
капитала на „Спиди“ АД от другите акционери. Това право може да се упражни в срок от три месеца от последния ден на Задължителното търгово предложение. В същия период, „ГеоПост“ ще бъде задължено да приеме всяко предложение, отправено от миноритарен акционер, който иска да продаде акциите си на него, посочва КЗК.

Сделка е пример на следвания от „ГеоПост“ бизнес модел, който се основава на сътрудничество с местен партньор в държавите, в които то не е представено. След плодотворно сътрудничество
със „Спиди“ АД, нотифицираната концентрация ще позволи на „ГеоПост“ да интегрира напълно „Спиди“ АД в рамките на ДиПиДи мрежата, да приложи своите собствени процеси и най-добри практики с цел да направи оперирането на мрежата към, във и от България по-безпроблемно и по-ефективно, особено по отношение на услугите по
международна доставка. В резултат на настоящата сделка „ГеоПост“ ще има възможност да се конкурира по-ефективно с основните си конкуренти - UPS, DHL, FedEx/TNT, е обосновката на френската  компания.

КЗК съобщава и становищата на регулатора и на конкурентните компании:

Комисията за регулиране на съобщенията смята, че  "не може да се
очаква, че след осъществяване на сделката „ГеоПост“ С.А. ще има съществени конкурентни предимства пред другите участници на пазара".

„Ин Тайм“ ООД посочва, че „Спиди“ АД разполага със значителен дял от българския пазар от 29,3% от общите приходи от неуниверсална пощенска услуга в България за 2019 г., съгласно годишния доклад на КРС. Пощенската мрежа на „Спиди“ АД се състои от над 450 офиса и автоматични пощенски станции.  Смята, че е възможно  възникването на допълнителни диспропорции в дяловете на останалите участници на пазара на куриерски услуги в резултат на концентрацията.

"Български пощи" посочват, че „ГеоПост“  е собственост на Le Groupe La Poste, която от своя страна е собственик на пощенския оператор на Франция. В тази връзка, според „Български пощи“, след осъществяване на концентрацията има потенциална възможност да се пренасочат големи обеми от международни пратки (както от Франция, така и от цял
свят) от обхвата на универсалната пощенска услуга към куриерските услуги, което би оказало негативно влияние върху дружеството. 

„Интерлогистика куриер“ ЕООД смята, че „ГеоПост“ С.А. е дружество с дългогодишен опит и позиции в куриерския бранш в международен план и с широка клиентска мрежа. След осъществяване на сделката като мажоритарен собственик на „Спиди“ АД, същият би повлиял пряко върху
националния пазар на международни куриерски услуги.

От „Ди Ейч Ел Експрес България“ ЕООД са написали, че възможният ефект на концентрацията върху пазара на международни куриерски услуги, ще бъде създаването на по-конкурентен пазар, промяна на цените на еквивалентни услуги, както и по-добър достъп до допълнителни възможности за услуги на пазара.

От МИБМ Експрес“ ООД посочват, че сделката ще окаже значително влияние на пазара предвид обстоятелството, че съгласно публикувания доклад на КРС за 2019 г. „Спиди“ АД е вторият по пазарен дял оператор в страната в сектор с над 560 млн. лв. оборот за 2019 г.

„ТНТ България“ ЕООД смята, че планираната сделка да няма съществено въздействие върху местния сегмент за международни доставки на малки пакети.

„Еконт Експрес“ ООД не изразява становище относно ефекта на
нотифицираната операция.

„ГеоПост“ отхвърля като изцяло неоснователни изразените от горепосочените анкетирани конкуренти твърдения за потенциално негативно въздействие на нотифицираната сделка върху пазара, като посочва че и нито един от тях не излага какъвто и да е конкурентен проблем от вертикално естество.