Година преди пандемията Пазарджик имаше “училище в облак”

https://www.24chasa.bg/novini/article/9229561 www.24chasa.bg

В ОУ “Проф. Иван Батаклиев” само за седмица се настроили за дистанционно обучение

Проектът “ Образование 4.0” на вестник “24 часа” и VIVACOM, който стартира през 2018 г., изведе темата за трансформацията на класната стая в синхрон с революцията в дигиталните технологии.

Като част от инициативата беше популяризирано използването на облачни платформи за обучение и споделяне на ресурси, правене на тестове и оценяването им онлайн и дистанционно, използване на електронен дневник, мултимедийни платформи за учебно съдържание като видеоуроци и други начини за по-ефективен учебен процес.   

Ползите и предимствата на дигитализацията се доказаха на практика по време на извънредното положение.

Продължаваме да разказваме за добрите примери при използването на технологиите в българското образование.

Основно училище “Проф. Иван Батаклиев” в Пазарджик е сред тези, които се справят най-добре с дистанционното обучение в областта, твърдят експерти.

Всъщност то е първото “училище в облак” в региона и започна да прилага дигиталната форма на обучение много преди пандемията от коронавирус.

В момента в пазарджишкото училище се провежда нормално присъствено обучение на децата от I до VI клас и няма карантинирани паралелки заради заразен с коронавирус ученик.

В ОУ “Проф. Иван Батаклиев” обаче имат пълна готовност да преминат на дистанционно обучение за всички деца, ако ситуацията го наложи.

Училището е напълно обурудвано с технически средства за преподаване в дигитална среда.

Във всяка

класна

стая има

компютър,

мултимедия и

преносима

камера,

чрез която се излъчва обучението за деца под карантина. Създадена е отлична организация ученикът под карантина да се включи и да наблюдава обучението на съучениците си в клас дигитално от дома си - видеокамери излъчват в реално време от всяка класна стая урока на преподавателя.

Учителите също могат да комуникират със своите карантинирани ученици, да им възлагат задачи, да отговарят на въпроси.

“Обучението в електронна среда от разстояние, както го наричахме, при нас се получи доста добре и доста плавно. Ние имахме предварителна готовност за тази среда, без да сме очаквали, че ще се случи пандемията с коронавирус. Водени от разбирането, че дигитализацията все повече навлиза в образованието, точно една година преди пандемията целият екип на училището беше обучен да работи в електронна среда.

Ние бяхме първото училище в областта в облак. Това беше свързано с домашни работи, проектни разработки, организацията на административната дейност в училището”, обясни директорката Даниела Кемчева.

Екипът на училището си партнира в обучението за работа в дигитална среда с Центъра за творческо обучение за различни иновации в образованието. Така преди десетилетие заснемат първите уроци с иновативно преподаване и изготвят

план за

въвеждане на

информационните

технологии

в учебната практика. Следвайки този план, в училището започват да въвеждат дигиталните форми на обучение.

“Бяхме наясно, че учителите не могат да изостават от съвременните информационни средства, и постепенно въвеждахме различните форми, което много ни помогна в настоящата ситуация. Ние сме иновативно училище от четири години и една от нашите иновации се състои именно въвеждането на информационно-комуникационните технологии в учебния процес чрез използването на иновативни методи на преподаване”, подчертава Даниела Кемчева.  

Тя обясни, че най-големият плюс за училището в дигиталното образование е въвеждането на платформата G Suite. Когато настъпва пандемията, само в рамките на една седмица в училището пренастройват цялата си работа за дигитално обучение. Създадени са акаунти на всички ученици от ОУ “Проф. Иван Батаклиев”. От няколко години е създаден електронен дневник, който от март помага на учителите да

поддържат

24-часова връзка

с родителите

“При започването на дигиталното обучение имахме два основни инструмента - платформата G Suite и електронния дневник “Школо”, чрез които комуникацията между ученици и учители е безгрешна”, категорична е директорката.

Тя признава, че във времето, когато учителите са преподавали в дигитална среда, са се учили едни от други и от опита на техни колеги от цялата страна.

Според нея за кратко време е направен скок, който цялата образователна система при други обстоятелства е щяла да направи в рамките поне на пет години.

Като изключително положителна и успешна оценява Даниела Кемчева връзката с родителите на децата. Признава, че без родителите си децата от първи и втори клас трудно биха се справили в дигитална среда на обучение. Обяснява, че ако във времето

най-трудният

момент е бил

ангажирането

на родителите

с учебния процес, да бъдат съмишленици и партньори, сега с настъпването на пандемията родителите са показали, че могат да бъдат такива.

“За първи път се почувствахме като една училищна общност - учители, ученици и родители", подчертава Кемчева. За улеснение на всички в сайта на училището още през август са качени в електронен вид всички необходими документи и

алгоритъм за

преминаване в

електронна среда

на обучение за учители, ученици и родители. Документите в сайта са разработени въз основа на дадените от Министерството на образованието насоки, адаптирани за ОУ “Проф. “Иван Батаклиев”.

“Безспорно живата комуникация е най-добра за всички. Дистанционното обучение е една добра възможност и колкото по-качествено е направено, толкова по-добре ще бъде за децата и толкова по-добре ще замести обучението в реална среда. Има ситуации, в които всички трябва да приемем, че дистанционното обучение е по-добрата възможност заради здравето на децата, заради здравето на учителите и родителите”, смята Даниела Кемчева.

Тя разказа, че в края на миналата учебна година са направили

анкета с

родители и

ученици

за дигиталното обучение. Мненията са били полярни, но общият извод е, че обучението в реална среда е най-доброто, а в дигиталното обучение училището се е справило много добре. Такива били и резултатите от външното отценяване на децата.

Самите учители в ОУ “Проф. Иван Батаклиев” сега се чувстват много по-уверени и сигурни, с много повече умения при преподаването в дигитална среда в сравнение с първите месеци от пандемията. Използват и иновативни средства като графични таблети в преподаването си. В дигитална среда на обучение децата от училището са продължили да усъвършенстват уменията си да работят в екипи.

В обявения през май месец на образованието в дигитална среда децата от ОУ “Проф. Иван Батаклиев” изненадали преподавателите си с дигитални книги, виртуални концерти и изложби. В изненадите, които били свързани с Великден, 24 май и края на учебната година, се включили цели паралелки от училището.