Субсидии за фермери с регистрация от поне 3 г.

https://www.24chasa.bg/novini/article/9233063 www.24chasa.bg
Сградата на МЗХГ

Да се субсидират инвестиционни проекти само на земеделски производители, които са били регистрирани като такива най-малко 36 месеца преди кандидатстването. Това предлага земеделското министерство за новия програмен период. Идеите за промени бяха представени на видеоконферентно заседание на тематичната работна група за изработване на стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021-2027 г.

Целта е помощта по инвестиционните мерки на Програмата за развитие на селските райони да се насочи към съществуващи стопанства с история, които искат да се разрастват и модернизират. Практиката от предишните два програмни периода показа, че много от проектите по ПРСР се подават от новорегистрирани земеделски производители само с идея да се усвоява субсидия, а не за реален и перспективен земеделски бизнес. Затова се предлага сега за инвестиционни дейности да могат да кандидатстват само средни и по-големи стопанства с над 20 000 евро т.нар. стандартен производствен обем. Това означава например ферми с поне 275 овце, 85 телета, 345 дка пшеница, 60 дка картофи, 145 дка десертни лозя и т.н. За производителите с по-малки стопанства и младите фермери се предвижда да има отделно направление със 100% грант.

Тематичната работна група е обсъдила и предложението да се намалят субсидиите по инвестиционните мерки на ПРСР, за да има средства за повече проекти, като финансирането се допълни от кредити, отпускани от фонд “Земеделие”. Както “24 часа” писа, за първи път тази идея беше лансирана от шефа на агрофонда Васил Грудев на церемонията “Агробизнесмен на годината”, организирана от в. “Български фермер”.

Сред другите предложени промени са инвестициите в неземеделски дейности в селските райони да се насочат към стопани и микропредприятия, които създават повече работни места. Физически лица ще бъдат допустими за подпомагане само за инвестиции, свързани с развитие на занаяти.

Тези първи проекти на мерки за новата обща селскостопанска политика предстои да се актуализират и прецизират в детайли, обясни зам.-министърът на земеделието Лозана Василева. На този етап програмирането е без финален бюджет, законодателство и регламент за стратегическия план.