Виртуален форум ще помага на ученици да изберат университет във Франция

https://www.24chasa.bg/novini/article/9237375 www.24chasa.bg

Завършилите ще могат да се срещнат с френски компании, установени на българския пазар

Френският институт в България и aгенция Campus France-Париж организират на 20 ноември 2020 за първи път "Виртуален форум за образование и професионална реализация". За да могат желаещите да участват в него, те трябва задължително да регистрират на сайта http://salonetudesetcarrieres.bg/bg/

Събитието е част от глобалната политика за популяризиране на френското висше образование и на франкофонските програми в България, провеждана от дълги години от Френския институт в България и насочена към студентите и университетите партньори. Франция е четвъртата страна в света по прием на чуждестранни студенти и шеста по прием на български студенти. В системата на френското висше образование са обхванати 73 университета, над 200 висши инженерни училища, 150 висши училища по търговия и мениджмънт, 120 държавни висши училища по изкуства, 20 училища по архитектура и повече от 3000 специализирани висши училища и институти.

В 5 български университета се предлагат 12 франкофонски програми в областите: електроинженерство и информатика, химично и биохимично инженерство, индустриална логистика, икономика и стопанско управление, управление на хотелиерството и ресторантьорството, политически науки, европейско право, приложни чужди езици за администрация и управление, франкофония, многоезичие и междукултурна медиация.

С участието на предприятия, установили се на българския пазар, този форум има за цел също така да засили диалога между университети и фирми, за да имат възможност студентите да се обучават по програми, адаптирани към пазара на труда, а дипломираните млади специалисти да намерят подходящата работа.

Събитието е насочено към франкофони и нефранкофони: ученици, които желаят да продължат образованието си във Франция или във франкофонските програми в България, студенти, желаещи да продължат висшето си образованието си във Франция или във франкофонските програми в България, студенти, които търсят професионален стаж и дипломирани специалисти, търсещи работа.
Той е организиран в 3 тематични секции:

- Секция "Образование'', където френски висши учебни заведения, както и представители на франкофонските програми в България, ще информират за предлаганите учебни програми за университетската 2021 година и свързаните с тях възможности за професионална реализация;

- Секция ''Кариера'', където представители на предприятия в България ще се срещнат за индивидуални интервюта със студенти и дипломирани специалисти, за да им изяснят спецификата на стажовете и на работните места, които предлагат;

- Секция "Уебинари", конференции на университетски преподаватели и на професионалисти за придобиване на техники и знания необходими при обучението във висши учебни заведения, както и на практични умения при търсене на стаж или работа.

- Сайтът salonetudesetcarrieres.bg позволява записване онлайн и изготвяне на индивидуален график на срещи с представители на учебните заведения и на предприятията, както и за участие в уебинарите. Заради епидемиологичната ситуация всички срещи ще се провеждат виртуално.