На всеки 2 години ще броят бездомните кучета

https://www.24chasa.bg/novini/article/9251696 www.24chasa.bg
След кастрация кучетата ще се връщат на старите им места.

Граждани и екоорганизации могат да поемат грижите за улични животни, ако подадат писмено заявление

Веднъж на всеки 2 години общините трябва да броят изчерпателно уличните кучета на тяхна територия. Преброяването ще става през март-април или септември-ноември. Това пише в проектонаредба на земеделското министерство, пусната за обществено обсъждане. Тя регламентира реда за прилагане на национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета.

Именно преброяването е в основата за прилагане на програмата. Първоначалното броене ще стане след издадена заповед от министъра на земеделието, в която се определя срок за извършването му. Самите кметове на общини пък отговарят за организацията. Те ще трябва да определят и хората, които да броят кучетата. В екипите може да има представители и на организациите за защита на животните. В тях обаче се забранява да участват лица, които извършват кастрация и обработка на кучета по националната програма.

При преброяването трябва да се отчита всяко куче, което се намира на обществено място без видимо присъствие на собственик. При записването му трябва да има

данни за

приблизителната

възраст, пол,

видимо здравословно състояние и наличие или липса на видима маркировка за извършена кастрация.

След края на преброяването общините трябва да изпратят информацията на областните дирекции на агенцията по безопасност на храните. В срок от 30 дни, след като са налични данните за цялата страна, се прави обобщен доклад, който се публикува на сайта на БАБХ и се изпраща в земеделското министерство.

Най-общо мерките за намаляване на безстопанствените кучета включват дейностите по залавяне, кастрация, маркиране, ваксинация, обезпаразитяване и връщане на първоначалните им места. Самото залавяне на кучетата ще става от екипи или доброволци, които трябва да гарантират, че ще им причинят минимално страдание. Те трябва да са минали курс по защита и хуманно отношение към животните. Всеки екип се ръководи и контролира задължително от ветеринар.

След като бъде заловено, уличното куче се закарва до ветеринарна лечебница за кастрация и обезпаразитяване. Ако се окаже, че животното вече има чип и следователно собственик, той веднага се уведомява. При невъзможност да дойде в същия ден да си го прибере, кучето се транспортира до най-близкия приют за безстопанствени животни. Ако в 7-дневен срок собственикът и там не дойде, тогава кучето се кастрира, маркира отново, обезпаразитява и се

дава на нов

собственик,

ако се появи желаещ. Неосиновените кучета с установена регистрация се връщат по местата на залавянето им. Има обаче и изключения, защото не се допуска връщане на кучета в дворове на детски ясли и градини, училища, болници и в близост до площадки за игра на деца, магистрали и летища.

Има и специален процедурен план към наредбата, която дава реда за залавяне и транспортиране на уличните кучета. Т.нар. ловец може да залови кучето с ръце или с използване на упойваща стрела под контрола на ветеринар. Транспортните средства трябва да са специално лицензирани за целта от БАБХ. При превоза на кучетата

скоростта не

трябва да е

над 50 км/ч

При спукано ауспухово гърне се спира веднага транспортирането. Забранен е и превозът на кучета при температура, по-висока от 30 градуса в превозното средство. През зимата прозорците на бусовете трябва да са отворени на 1/3 част, а при над 20 градуса да са свалени докрай, за да влиза въздух.

Новост в наредбата е възможността, която се дава на граждани и организации за защита на животните да могат да поемат те грижите за върнатите по места кучета. Това ще става със заявено писмено желание от тяхна страна в съответната община. При това положение тези лица трябва да гарантират, че ще

обезпаразитяват

на всеки 3

месеца кучетата,

за които поемат грижите, както и ще им правят реваксинация срещу бяс веднъж годишно.

При сигнал за агресивно поведение на куче ще се прави проверка от общината с участие на регистрирани или официални ветеринарни лекари. И в нея ще могат да участват представители на екоорганизации при желание.

Проектонаредбата предвижда и

изграждане

на регионални

приюти

за безстопанствени кучета. Те може да се правят от две или повече съседни общини, от организации за защита на животните и съвместно между местната власт и еколози. Изграждането на приютите може да бъде подпомогнато с даване на терени и сгради - държавна и общинска собственост. Допускат се и кандидатстване от европейските фондове или международни програми.

Предвижда се за улеснение да има типов проект за изграждане на регионален приют. Неговото строителство обаче ще става едва след като бъде обявено т.нар. блокиране на раждаемостта на територията на цялата страна. Това става, когато за последните 2 години общините са представили отчети, че безстопанствените кучета на улицата са кастрирани, домашните кучета са регистрирани и редовно се провежда профилактика.

След това блокиране на раждаемостта безпризорните псета се изтеглят от улицата поетапно и се настаняват в приюти по програми за намиране на собственик или за доживотно отглеждане.

Предложения по проектонаредбата се приемат до 21 декември.