Бившият кмет на Благоевград ще обжалва решението на КПКОНПИ

https://www.24chasa.bg/novini/article/9257841 www.24chasa.bg

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) установи конфликт на интереси по отношение на бившия кмет на Община Благоевград Атанас Камбитов. Наложена е глоба 10 хил. лв. както и отнемане в полза на държавата получената материална облага 87 627 лв. Решението не е влязло в сила.

"Ще обжалвам, защото не съм съгласен с мотивите на комисията. Аз имам своите аргументи, които комисията не е взела предвид, но ще изложа пред съда и очаквам безпристрастно решение", коментира Камбитов, който е областен лидер на "Републиканци за България".

Проверката срещу него е започнала през 2019 г. след сигнали от орган на съдебната власт. По първия сигнал Комисията се е произнесла през януари т.г., че не е установен конфликт на интереси.

Проверката по втория сигнал е установила, че два имота частна общинска собственост, са продадени на "Старт-2015" ЕООД с едноличен собственик на капитала и управител счетоводителката на Камбитов Румяна Ш. Дружеството е регистрирано през 2014 г., като преди да стане негов управител, Румяна Ш. закупила от Камбитов поземлен имот в Свети Влас.

В периода 25 септември - 3 ктомври 2017 г., за 10 дни, като едноличен собственик на капитала и управител е вписан Атанас Камбитов. Той провежда извънредно Общо събрание на "Старт 2015" ЕООД и разпределя дивидент на самия себе си в размер на 79 800 лв. от натрупаната и неразпределена печалба за 2015-2016 г. Сумата му е изплатена от Румяна Ш., в качеството й на счетоводител на дружеството. В същия ден, в който е взето решението за изплащане на дивидента, Камбитов продава дяловете си на Ивайло Б., а на 20 октомври 2017 г., за управител отново е избрана и вписана Румяна Ш.

На 17 септември т.г. в Търговския регистър е вписана промяна на едноличния собственик на "Старт 2015" ЕООД, като новият е "Старт Груп 2020" ООД със съдружници Атанас Камбитов и дъщеря му Елена. По този начин двата закупени имота частна общинска собственост през 2016 г. и 2017 г., преминават в собственост на дружество, в което съдружник е бившият кмет, участвал в продажбата им.

Установеният от КПКОНПИ конфликт на интереси засяга действията на Камбитов като кмет. Той е издал заповеди и е утвърдил протокол за продажбата на единия общински имот, сключил е договор за продажба на другия общински имот, като и двете действия са извършени в частен интерес на свързано с него лице. За това му е наложена глоба в размер на 10 000 лв. Отделно от нея, с решение на Комисията се отнема в полза на държавата получената материална облага в размер на 87 627 лв.

Събраните доказателства сочат, че е налице дългосрочно финансово-стопанско обвързване между "Старт 2015" ЕООД и Камбитов, а това внася съмнения в обективността и безпристрастността на тогавашния кмет, твърдят от Комисията.