ББР вече може да дава кредити като помощ в пандемията до 2 млн. лв.

https://www.24chasa.bg/novini/article/9258945 www.24chasa.bg
Програмата в подкрепа на бизнеса чрез ББР се разширява след одобрението от ЕК.

Приоритет в програмата остава подкрепата за малкия и средния бизнес

Големите компании вече ще могат да кандидатстват по гаранционната програма за безлихвени кредити от Българската банка за развитие. Заемите се вдигат от 1 млн. на до 2 млн. лв., тъй като ББР е получила разрешение за тези промени от Европейската комисия.

Това съобщи министърът на икономиката Лъчезар Борисов в сряда сутринта по време на брифинга на правителството за новите противоепидемични мерки и помощта за бизнеса.

Промените в гаранционната програма в подкрепа на бизнеса, пострадал от пандемията, бяха приети от правителството в края на октомври по предложение на Министерството на икономиката заради настъпващата икономическа криза. Преди това бяха проведени разговори с работодателските организации и с останалите ресорни министри.

Направени са и пазарни тестове с търговските банки партньори. Остава единствено да се подпишат допълнителни споразумения с всяка от тях.

Така се дава възможност да кандидатстват големи компании с персонал над 250 души, както и с годишен оборот над 97,5 млн. лв. или със стойност на активите над 84 млн. лв. Те

трябва да са

търговски

дружества

по смисъла на Търговския закон, като няма да се финансират сдружения и т. нар. дружества по Закона за задълженията и договорите. По този начин ще се даде достъп до ликвиден ресурс и за по-големи предприятия, включително в сферата на туризма и транспорта, които до този момент не можеха да се възползват от правителствената мярка.

Чрез нея ще бъдат подкрепени и по-големите местни производители, чийто бизнес осигурява заетост за цели региони в страната. Едно от съществените подобрения в механизма е възможността за отпускане на финансов ресурс за инвестиции, не само за оборотен капитал.

Приоритет в програмата обаче остава финансирането на малки и средни предприятия, като те ще трябва да формират минималната квота от поне 60% от формираните портфейли от кредити.

Досега от програмата на можеха да се възползват само малки и средни предприятия. Допустимият размер на кредитите към едно или свързани лица за тях беше до 300 хил. лв. Сега той се вдига до 1 млн. лв., а за големите компании - двойно. С тях може да се финансират както нови, така и съществуващи експозиции.

Освен това се удължава и срокът за кандидатстване по мярката – фирмите

може да подават

искания пред

търговските

банки до 20 юни

2021 година,

което е с 6 месеца повече от предвидения до сега срок. Самите кредити ще могат да се предоставят до края на юни. С една година ще бъде удължен и срокът на предоставената от ББР гаранция по портфейлите от кредити – от 5 на 6 години. Толкова е допустимият максимум по Временната рамка на държавни помощи, която се прилага по програмата от ЕК.

За да кандидатстват за кредит фирмите, е достатъчно да отговарят на едно от следните условия:

- спад в оборота след първото тримесечие на 2020 г. в сравнение със същия период на 2019 г. (въз основа на финансовите отчети на компанията);

- вземания от клиенти, които не са получени, или дължими суми, но неплатени на доставчици, след 1 март 2020 г. (въз основа на финансовите отчети на компанията);

- преустановени доставки от внос, необходими за бизнеса на компанията след 1 януари 2020 г., или отменени договори за износ (въз основа на сертификати и документи, представени от компанията);

- отпуск по болест и самоизолация на служителите, общо намаляване на броя на служителите, затворени производствени съоръжения, помещения и офиси (въз основа на сертификати и документи, представени от компанията);

- други обстоятелства, доказващи положението на дружеството в затруднение поради COVID-19, съгласно методика, приета от търговските банки, която се предоставя на Българската банка за развитие.

ББР гарантира 80% от размера на кредитите, отпускани от търговските банки, като процентът се запазва и след одобрените промени. За да повишат склонността си да кредитират обаче, както и за да могат да намалят размера на лихвите по заемите, банките - партньори имат право да изискват от фирмите вещни обезпечения в размер до 50% от стойността на кредитите, които договарят. Същевременно банките имат право да предоставят и необезпечено финансиране.

За да се осигурят по-ефективно капиталово облекчение и защита за кредитните институции, съгласно одобрените промени горната граница на плащания по гаранцията се увеличава до 50% от гарантирания портфейл. Като резултат от промяната очакваният портфейл кредити се променя и е в размер на 1,25 млрд. лева. Променя се и очакваният портфейл гаранции, който става 1 млрд. лева.

Към 17 ноември

929 компании

са получили

одобрение по

гаранционната

програма

Общият размер на потвърдените за гарантиране заеми е близо 120 млн. лв. Най-сериозен остава интересът от секторите търговия, туризъм, транспорт и производство. Сред подпомогнатите са още фирми в сферата на селското стопанство, строителството, услугите и рекламната дейност.

Банките партньори са Алианц Банк, Банка ДСК, Българо-американска кредитна банка, Инвестбанк, Първа инвестиционна банка, Пощенска банка, Търговска банка Д и УниКредит Булбанк.