Предлагат цената на газа от 1 декември да е 27,54 лв./MWh

https://www.24chasa.bg/novini/article/9261884 www.24chasa.bg

След извършен анализ, изготвен въз основа на представените от "Булгаргаз" ЕАД данни и документи и след направени изчисления съгласно ценовия модел, се предлага цената на природния газ от 1 декември 2020 г. да бъде в размер на 27,54 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

На открито заседание днес Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ обсъди доклад във връзка с внесеното заявление на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за декември, по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

От страна на заявителя "Булгаргаз" ЕАД в откритото заседание, чрез програмата за съобщения Skype, участва изпълнителният директор на обществения доставчик Николай Павлов.

Той заяви, че докладът отразява обективно информацията, свързана с образуването на цената на природния газ от 1 декември и дружеството го приема изцяло. Потвърден беше ангажиментът на "Булгаргаз" ЕАД допълнително да представи в КЕВР отчетна информация, обхващаща периода до 30.11.2020 г. включително, за пазарните индекси на европейските газови хъбове и за средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари за ноември 2020 г. Данните ще бъдат внесени в регулатора на 1.12.2020 г., като по този начин Комисията ще разполага с цялата необходима информация, за да може същия ден да приеме окончателно решение за цената на природния газ за декември 2020 г.

Окончателното решение за утвърждаване на цената на природния газ за декември КЕВР ще вземе на закрито заседание на 1 декември.