Съдът на ЕС решава кой да вземе 238 млн. лева за новите лични карти

https://www.24chasa.bg/novini/article/9262435 www.24chasa.bg

ВАС отправи пет въпроса, свързани с ниските оферти на обществените поръчки

Съдът на ЕС в Люксембург в крайна сметка ще определи, макар и косвено, коя фирма да печата новите български документи за самоличност.

Това стана възможно, след като Върховният административен съд отправи преюдициално запитване до Люксембург за тълкуване на европейски норми, свързани с тази обществена поръчка.

“Трябва ли да се направи преценка на необичайно ниска оферта по обществена поръчка”, пита ВАС съда на ЕС. Зададени са и още четири въпроса.

Преюдициалното запитване е във връзка с обществената поръчка за новите лични документи, обявена от МВР. Макар и да е по конкретен спор,

отговорът ще

засегне много

от делата

за обществени

поръчки

Административното дело във ВАС, което е секретно, беше образувано по искане на германското дружество “Веридос ГмбХ”. То беше класирано на второ място и обжалва пред ВАС решение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) от 25 юни 2020 г. С него комисията е оставила без уважение възраженията на германците срещу класирането на фирмите-кандидати по поръчката, направено от МВР.

За изпълнител бе определен друг германски консорциум - “Мюлбауер Ай Ди Сървисиз ГмбХ – С§Т”.

Един от основните въпроси по спора е свързан с текст от нашия Закон за обществените поръчки. Той гласи: Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Тя трябва да се представи в 5-дневен срок от получаване на искането.

Съдиите обясняват, че нашият закон изисква да има минимум три оферти, защото преценката на едно предложение се прави на база осреднената стойност на поне две други предложения.

В случая с личните документи обаче има само две предложения и разпоредбата не може да се приложи.

От друга страна обаче, е европейското законодателство за обществените поръчки. Според него е задължително възложителят да поиска от фирмите да обяснят предложената в офертата цена или разходи, когато те изглеждат необичайно ниски спрямо строителството, доставката или услугите.

Това задължение не е обвързано с броя на участниците и определяне на средна стойност на предложенията, с които те да се сравняват.

“Изпълнението на това задължение се приема в практиката на Съда на ЕС като гаранция за спазване на основните принципи на съюза – прозрачност, недискриминация, равнопоставеност и свободна конкуренция”, казват съдиите от ВАС.

Затова магистратите питат съда в ЕС възложителят, тоест МВР длъжен ли е да извърши проверка на оферта с необичайно ниска стойност.

Друг от въпросите им е

дали проверката

трябва да е само

при съмнение

ю по отношение на някоя оферта, или напротив – възложителят е длъжен винаги да се убеди в сериозността на получените оферти, като изложи мотиви.

МВР обяви обществената поръчка на 21 август 2018 г. Тя е на стойност 238 млн. лв. без ДДС.