158,9 млн. лв. са просрочените задължения на общините към 30 септември

https://www.24chasa.bg/novini/article/9266217 www.24chasa.bg
Министерството на финансите.

Просрочените задължения на общините към 30 септември са в размер на 158,9 млн. лв., в т.ч. по бюджета на общините 139,7 млн. лв., като са формирани от 132 общини, съобщава министерството на финансите.

Общо 133 общини, завършват третото тримесечие на 2020 г. без просрочени задължения по бюджетите си. Сравнено със същия период на миналата година, намаление на просрочените задължения отчитат 26 на сто или 70 общини, като общият размер на реализираното от тях намаление е приблизително 18,3 млн. лева. За същия период 66 общини, представляващи 25 % от всички, увеличават просрочените си задължения в рамките на една година общо с 32,9 млн. лева. В делегираните от държавата дейности просрочените задължения са в размер на 1,8 млн. лв. и съставляват около 1,3 на сто от размера на просрочените задължения по бюджетите на общините.

Общинският дълг и общинските гаранции към 30 септември 2020 г. възлизат на 1 444,0 млн. лв., в т.ч. 685,6 млн. лв. вътрешен (47,6 на сто) и 754,4 млн. лв. (52,4 на сто) външен дълг. Голяма част от общинския дълг и общинските гаранции 1 205,0 млн. лв. (83,7 на сто) са предназначени за финансиране на инвестиционни проекти. Дългът на Столична община формира 48,5 на сто от общия размер на дълга. Спрямо края на 2019 година, размерът на общинския дълг и общинските гаранции намалява с 8,5 млн. лв., което се дължи на увеличение на размера на вътрешния дълг с 22,1 млн. лв. и на намаление в размера на външния дълг с 31,0 млн. лв.