Радиационният фон на площадката на АЕЦ "Козлодуй" е в нормални граници

https://www.24chasa.bg/novini/article/9276486 www.24chasa.bg
Радиационният фон на площадката на АЕЦ "Козлодуй" е в нормални граници

Радиационният фон на площадката на АЕЦ "Козлодуй" е в нормални граници, няма риск и причина за безпокойство от персонала на централата и населението, се съобщава на сайта на атомната електроцентрала.

На 20.11.2020 г., след презареждане със свежо ядрено гориво и пуска на 6-ти блок на АЕЦ "Козлодуй", в процеса на повишаване на топлинната мощност на реактора, е установено по-високо ниво на активността на топлоносителя на първи контур в сравнение със стойностите, измервани през предходната горивна кампания. Съгласно предписанията на заводската и конструкторска документация за безопасна експлоатация в такива ситуации, като превантивна мярка, мощността на 6-ти блок е била намалена с няколко процента.

В резултат на предприетите действия, през последната седмица на 6 блок е налице устойчива тенденция на понижаване на нивото на активността на топлоносителя в първи контур, в сравнение с регистрираните стойности в средата на ноември.

Данните от автоматичния контрол ежедневно се потвърждават и от контролните лабораторни измервания, допълват от АЕЦ "Козлодуй". След окончателното установяване на стойностите на активността в топлоносителя близко до обичайното им ниво и изпълнението на всички технически изисквания за безопасна експлоатация, топлинната мощност на 6 блок ще бъде възстановена до номиналната.

Радиационните параметри на околната среда в района на АЕЦ "Козлодуй" са обект на постоянен мониторинг с детайлни и систематични изследвания, изпълнявани по утвърдени в практиката валидирани методи на анализ и измервания, изтъкват от централата.

Освен радиоекологичния мониторинг от АЕЦ "Козлодуй", се прилага и независим мониторинг от органите на МОСВ - Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) и на МЗ - Национален център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ), както и регулаторен контрол от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР). Този независим контрол включва измервания с автоматизирани системи за радиационен гама-фон и води от р. Дунав, които дават възможност за своевременно регистриране на всяко изменение в радиационната обстановка в района. Вземането на проби и лабораторните радиационни измервания се изпълняват от акредитирана регионална лаборатория РЛ-Враца към ИАОС/МОСВ. Националният център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) паралелно извършва независим надведомствен контрол на радиационната обстановка и оценка на здравния риск за населението в района на централата. Изследват се проби от въздух, води, почва и храни.

Резултатите от мониторинга се публикуват и са достъпни за обществото, което гарантира прозрачност на информацията, се посочва още в съобщението.