Минимум 5 дка ще се залесяват с европари

https://www.24chasa.bg/novini/article/9277617 www.24chasa.bg

Минималната площ за залесяване с европари да е 5 дка. Това предлага земеделското министерство в проекти за горски мерки, които да влязат в стратегическия план за новия програмен период.

При всички залесявания на над 10 дка смесени гори се предвижда поне 10% от площта да е заета с медоносни дървесни видове. По мярката се предлага минималният проект да е за 300 евро, а максималният - за 300 хил. евро.

6 проекта на мерки в лозаро-винарския сектор за новата обща селскостопанска политика бяха представени на заседание на тематичната работна група. На практика те преповтарят прилаганите в момента в националната лозаро-винарска програма.

Сред тях са инвестиции в предприятията, преструктуриране и конверсия на лозя, застраховане на реколтата и др.

По мярката за събиране на реколтата на зелено ще се подпомагат до 350 дка на един земеделски производител.