330 млрд. за регионални, кохезионни и социални фондове на ЕС до 2027 г.

https://www.24chasa.bg/novini/article/9281680 www.24chasa.bg
АНДРЕЙ НОВАКОВ СНИМКА: Йордан Симeонов

Общите средства за кохезионните, социалните и регионалните фондове на ЕС за периода 2021-2027 г. ще бъдат 330 млрд. евро.

За това се договориха преговарящите екипи на Европарламента и Съвета на ЕС. Ресурсите за сближаване за следващия 7-годишен програмен период са с 48 млрд. евро по-ниски от предходния.

ЕП въведе четири основни принципа, които трябва да бъдат спазвани, за да се отпусне финансиране от ЕС - спазване на Хартата на основните права на ЕС; равенство между половете и интеграция; борба с дискриминацията; зачитане на целите за устойчиво развитие и Парижкото споразумение за климата.

Чрез постигането на новата сделка по-слаборазвитите региони ще продължат да се възползват от значителна подкрепа от ЕС със ставки на съфинансиране до 85% от средствата, предоставени от ЕС. Процентът за регионите в преход и за по-развитите е определен съответно на 60% и 40%.

Опростени и ограничени до 35 страници ще бъдат споразуменията за партньорство, изготвени от националните органи, за Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) и Европейския фонд за морско дело и рибарство.

“Договорихме се след две години преговори! Това означава, че членките вече имат яснота по отношение на програмирането, изпълнението и приключването на своите програми. Най-накрая можем да планираме бюджета от над 330 млрд. евро”, заяви българският евродепутат и съдокладчик Андрей Новаков.

Предстои ЕП и съветът официално да одобрят текста. Независимо от датата, на която регламентът влезе в сила, разпределението на средствата ще се прилага със задна дата от 1 януари 2021 г.