Прокуратурата: Няма необходимост от прокурор, разследващ обвинител №1

https://www.24chasa.bg/novini/article/9320882 www.24chasa.bg
Снимка: Прокуратурата на РБългария

Изцяло отрицателно становище относно необходимостта от създаването на нова фигура на прокурор, разследващ главния прокурор депозира в Народното събрание държавното обвинение.

Становището на прокуратурата e във връзка с внесения от депутати от ГЕРБ и Обединени патриоти законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК). В него се предвижда даването на изключителна компетентност на конкретен обвинител да се занимава с разследвания срещу главния прокурор, при евентуални данни за извършено престъпление.

Съществен акцент в становището на прокуратурата се отнася до липсата на каквато и да било необходимост от конституирането на подобна нова длъжност, тъй като и законът, и конституцията вече са предвидили механизъм за разследване на главния прокурор, ако има данни за извършено от него престъпление.

От държавното обвинение се позовават и на постановеното от Конституционния съд Решение № 11 от 23 юли 2020 г. по конституционно дело №15/2019 г., според което всеки прокурор в държавата има компетентност и може независимо да проведе разследване на главния прокурор.

Ето какво се казва в становището:

 "Предвидените в законопроекта промени в НПК и ЗСВ, въвеждащи фигурата на „прокурор по разследването срещу главния прокурор“, не са необходими. В актуалното законодателство не са налице пречки за провеждане на разследване срещу главния прокурор от всеки компетентен прокурор, при наличието на достатъчно доказателства за виновността му в извършване на престъпление от общ характер", отбелязват от прокуратурата.

"По време на проверка или разследване по сигнал срещу главния прокурор, той запазва конституционното си положение на главен прокурор, но придобива и ново правно положение на проверявано по сигнала или разследвано лице. Негово задължение е на общо основание да понесе последиците от разследването или проверката, като то произтича от правилото „никой не може да бъде съдия сам на себе си“, се казва още в становището. Така от прокуратурата припомнят за решението на КС от лятото.

"От своя страна всеки прокурор е функционално независим и когато му е възложено извършване на проверка или провеждане на разследване по сигнал срещу главния прокурор, той дължи подчинение само на закона. В тези случаи надзорът за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори, осъществявани от главния прокурор по чл.126, ал.2 от конституцията, са изключени", е мнението на прокуратурата.

Освен това в становището се припомня, че "всички граждани са равни пред закона и не се допускат никакви привилегии, основани на обществено положение /чл.6 от КРБ/.

"Този принцип сам по себе си създава невъзможност от възползване на главния прокурор от каквито и да било привилегии, отличаващи го от всички останали граждани на България. При наличие на данни или доказателства за извършено от него престъпление, същият няма никакви законови правомощия да влияе върху процесуалното развитие на случая", се казва в становището.

"Главният прокурор не е над закона, нито извън закона, и не може да влияе чрез законови механизми или чрез правомощията си по служба на извършващите проверки, разследвания и други процесуални действия срещу него прокурори. Всъщност главният прокурор няма право и не може да контролира решенията на прокурорите по отношение на което и да било лице, срещу което се извършват действия по служба", пишат от прокуратурата.

В становището се казва още, че в прокуратурата всяка година "постъпват множество сигнали срещу главния прокурор, по които прокурорите съобразно компетентността си работят и се произнасят по същество, както и по всички останали преписки".

"От друга страна, намираме за уместно да отбележим, че законодателната власт се осъществява от Народното събрание и изцяло в неговите правомощия е приемането или не на даден законопроект. В случай на преценка за наложителност от въвеждане на фигурата на прокурор по разследването срещу главния прокурор и довеждане до край на тази законодателна инициатива, прокуратурата ще организира дейността си изцяло в съответствие с новите нормативни положения", се казва в заключение.