Юрист с 10-годишен опит ще помирява веригите с производители на храни

https://www.24chasa.bg/novini/article/9357662 www.24chasa.bg
Помирителната комисия ще се занимава със споровете между големите търговски вериги и производителите на храни.

Нова помирителна комисия ще бъде създадена през 2021 г. Тя трябва да решава споровете между търговските вериги и търговците, от една страна, и производителите, от друга. Нейното учредяване е предвидено в новия Закон за храните, който влезе в сила миналото лято. В последните дни преди Рождество Христово земеделското министерство пусна за обществено обсъждане правилник за организацията на дейността на комисията.

Юрист с поне 10 години професионален опит може да стане председател на помирителната комисия. Той ще бъде назначен със заповед на земеделския министър. На този етап не е ясно кой висококвалифициран юрист ще се съгласи да поеме помирителната комисия, защото за тази работа не е предвидено да получава възнаграждение.

Според правилника за дейността работата и на членовете на комисията е безвъзмездна, само материално-техническото ѝ осигуряване ще се осигурява от земеделското министерство.

Помирителната комисия ще изслушва аргументите на всяка от страните в спора и ще изисква доказателства за твърденията. Нейното решение трябва да е готово и да бъде публикувано в 3-месечен срок от началото на сезирането ѝ по съответния проблем.

Всяка от двете спорещи страни ще може да посочва по един член на комисията от списък с одобрени експерти. Те трябва да са независими, също както и председателят на комисията. В случай че при разрешаването на някакъв казус възникне конфликт на интереси, членовете и председателят на комисията ще трябва да си правят самоотвод.