За първи път: Пестим данъци за ремонти вкъщи, но с легален майстор

https://www.24chasa.bg/novini/article/9373167 www.24chasa.bg

От 1 януари 2021 г. влизат в сила няколко основни промени в облагането на доходите на физическите лица. Данъчни юристи предупреждават, че с малки изключения те няма да се отнасят за доходите, които са спечелени през 2020 г.

От началото на новата година търговците, които не са длъжни да издават фискална касова бележка, трябва да издават документ за изплатени доходи. Той трябва да бъде в два екземпляра, като единият се предоставя на платеца на доходите, а вторият се съхранява от физическото лице.

Ново данъчно облекчение ще може да се ползва още от догодина. Който е направил ремонт на жилище, може да намали общата годишна данъчна основа по направените през годината плащания за труд с до 2000 лв. Условията обаче са имотът да се намира в България, ремонтът да е извършен от български майстори или фирма от ЕС, да има документи за платените суми. А човекът, искащ данъчното облекчение, трябва да е собственик като физическо лице, а не фирма.

За да се признае отстъпката от налога, данъчните ще проверят и дали собственикът и майсторите не са свързани лица. Ако имотът е съсобственост, и двамата или повече съсобственици могат да ползват облекчение, но общият му размер не трябва да е над 2000 лв.

От 1 януари влизат в сила и някои промени в срокове за деклариране на данъци. Едноличните търговци и земеделските стопани трябва да декларират и внасят в срок от 1 март до 30 юни следващата година данък за доходите си. Крайният срок за подаване на годишна декларация и внасяне на данък от физическите лица, които не са търговци, остава 30 април.

Без промяна са сроковете за подаване на годишна данъчна декларация по електронен път, при който се полага отстъпка от 5% върху данъка за довнасяне – до 31 март на следващата година. Същият е и размерът на отстъпката – до 500 лв.

Увеличението на размерите на данъчните облекчения за деца през 2021 г., е както следва: 4500 лв. за едно дете (вместо 200 лв.), 9000 лв. за две деца (вместо 400 лв.), 13 500 лв. за три и повече деца (вместо 600 лв.) и 9000 лв. за деца с увреждания (вместо 2000 лв.). Тези суми се приспадат от годишната данъчна основа и така се намалява данъкът за родители, които гледат деца. Бонусът ще е в сила при подаването на годишната декларация през 2022 г. за доходите от 2021 г. Ако доходът на единия родител е по-малък от размера на отстъпката, помощта ще бъде разпределена между доходите на двамата родители.