ЕК изготви препоръки за дейността на български центрове за научни изследвания

https://www.24chasa.bg/novini/article/9410603 www.24chasa.bg
СНИМКА: pixabay

Европейската комисия съобщи, че е изготвила стратегически препоръки за 14 новосъздадени центъра за научни изследвания в България, съфинансирани по политиката на ЕС за сближаване.

Препоръките са насочени към подобряване на управлението на центровете и целят да подкрепят българските власти и изследователи в укрепването на научноизследователската и развойната дейност, разпространението на знания и сътрудничеството между изследователските организации и деловите среди в опазването на природата и цифровизацията. Комисията очаква центровете да привлекат млади изследователи.

В съобщението е цитирана еврокомисарят Мария Габриел, която отбелязва възможността центровете да послужат в икономическия преход. Тя изразява очакването препоръките да бъдат приети от центровете, а правителството, академичните среди и заинтересованите страни да предприемат действия за незабавното им изпълнение.

В последните шест години ЕС вложи 160 милиона евро в центровете в България по програмата "Наука и образование за интелигентен растеж". До 2027 г. нашата страна ще получи над 10 милиарда евро по политиката за сближаване, като значителна част ще бъде за подпомагане на развойната дейност и конкурентоспособността, както и за прехода към природосъобразна и цифровизирана икономика.