Русенският университет обяви условията за кандидат-студенти

https://www.24chasa.bg/novini/article/9411039 www.24chasa.bg

Русенският университет „Ангел Кънчев“ е най-голямото българско висше училище по поречието на река Дунав с ключово значение в трансграничния регион и Дунавското пространство. Със своите филиали в Силистра, Видин и Разград университетът формира Академична дунавска ос. Създаден през 1945 г., Русенският университет е изградил 75-годишна традиция в обучението на професионалисти за регионите, които обслужва.

Русенският университет:

• има солиден международен авторитет и широко развита мрежа от партньорства в образованието и изследванията с престижни университети от Европа, САЩ, Япония, Русия и много други.

• разполага с модерни учебни зали и лаборатории, разположени на площ от 67 490 кв. м.

• осигурява възможност за развиване на разностранна дейност чрез множество професионални и културни студентски клубове.

През 2018 г. Русенският университет получи своята поредна институционална акредитация от НАОА с изключително високата оценка 9.44.

Университетът предлага обучение по 50 бакалавърски, над 80 магистърски и 52 докторски програми в 23 акредитирани професионални направления:

• Педагогически науки;

• Социални, стопански и правни науки;

• Природни науки, математика и информатика;

• Технически науки;

• Растениевъдство, аграрни науки и ветеринарна медицина;

• Здравеопазване, социални дейности и спорт;

• Национална сигурност.

Условията за прием в университета са обявени в Справочника на кандидат-студента за 2021 г., публикуван на интернет страницата на висшето училище - www.uni-ruse.bg. Предоставена е възможност за онлайн кандидатстване, явяване на предварителни изпити и предварително записване на адрес: https://online.uni-ruse.bg/.

За повече информация:

Русенски университет „Ангел Кънчев“

Сектор „Прием нови студенти“

Тел: 082 888 247, 082 841 624, 0887 592 349, 0887 745 849

e-mail: admission@uni-ruse.bg